Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for the ‘כללי’ Category

מבקר המדינה הוציא עם סיום כהונתו שני דוחות חמורים. האחד על המשט הטורקי והשני על השריפה בכרמל. לאכזבת פרשנים מסוימים, הוא לא קרא בזה האחרון להדחת פוליטיקאים, גם לא אלו שהוא האציל עליהם ‘אחריות מיוחדת’. בניית המתח התקשורתי לקראת הדוחות, שהמבקר כהרגלו תרם לה את חלקו בנפש חפצה, יצרה ציפייה לקריאה למסקנות אישיות. בסוף המבקר התאפק. בכל אופן, הוא לא אמר זאת במפורש.

המשך…

Read Full Post »