Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אושוויץ’

נופים ממטרופולין המוות מאת אוטו דב קולקה. ידיעות אחרונות 2013, 167 עמ’ כולל נספח, רשימת תמונות והערות.

תוך כדי שקראתי בספר הזה, חשבתי שלא אכתוב עליו. שלא אוכל לכתוב עליו. שאי אפשר יהיה להתחיל להעביר במילים את החוויה שהוא מזמן לקוראיו. אבל הספר עצמו הלא הצליח במשימה הזאת, להעביר במילים את מה שנראה כלא אפשרי. ובדרך כה נוקבת, חודרת וצלולה, עד כי הוא לא פחות מבחינת פלא.

נופים ממטרופולין המוות הם תמונות ילדותו של קולקה באושוויץ. תוך קפיצות בזמן ובתודעה. זכרונות הילד שבהם מתבונן המבוגר של היום, חוקר האנטישמיות המודרנית. אין מדובר ב’מבט משולב’ אלא במסירת התמונות כפי שהן נחקקו בזכרונו התם של הילד, ובהתבוננות רפלקטיבית, חקרנית, סקרנית, עליהן ועל הזיכרון עצמו; שאף הוא מהווה כאן מושא לחקירה. התוצאה היא לא רק יצירה קשה לקִטלוּג, השוברת כל ז’אנר, אלא כאמור, מקשה על תֵאורה. כל מלה נראית ככזאת שתפחית מעוצמתה.

המשך…

Read Full Post »

בלי פרחים ובלי כתרים מאת אודט אלינה. מצרפתית: חגית בת עדה. הוצאת סמטאות, 2011, 128 עמ'

אודט אלינה רושמת מאושוויץ. בגוף ראשון וברשימות קצרות. מילותיה הן כקווים דקים ומדויקים המציירים בפנינו את חיי היום יום באושוויץ בירקנאו בשלושת רבעי השנה שבהם היתה אסירה שם. היא גם רושמת רישומים ממש, המעטרים את הספר הזה. רישומים בקווים דקים אף הם, שיש בהם משהו קליל כמעט. קשה לפעמים לקשר ביניהם לבין התוכן המצויר בהם, המוצג בפנינו במילים. בשני המדיומים מאיירת אלינה במינימליזם, ללא מלודרמטיות. אך בל נטעה: הם נולדו מחוסר יכולתה לכלוא בתוכה את שעברה באושוויץ. שעלה בה בחריפות נוקבת, כפי שהיא מעידה.

המשך…

Read Full Post »