Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘איאנה מאתיס’

שנים עשר השבטים של האטי מאת איאנה מאתיס. מאנגלית: מיכל אלפון. עם עובד 2014, 320 עמ'.

גם אחרי ביטול העבדות מוסיף מצבם של האפרו-אמריקאים בדרום ארה"ב תחת חוקי ג'ים קרואו להיות בכי רע. והאטי שפרד, כמו רבים אחרים, נודדת עם משפחתה מג'ורג'יה שבדרום אל פילדלפיה שבצפון ומשתקעת שם.
הספר מחולק ל-12 פרקים. כל אחד מהם נושא את שמו של אחד מילדיה (11 במספר, הפרק האחרון הוא של נכדתה) ותאריך – מ-1925 ועד 1980 – ומסופר מפיו. כל אחד מהם וסיפורו, גלגולו. מוזיקאי, מטיף כנסייתי
או מתגייס לוויטנאם; יש החוזרים או מוחזרים לדרום; יש המתגלגלות לעוני וחולי; ויש הנישאת לכסף ומעמד וחיים בבית יוקרתי וחסר חיות. דרך סיפורו של כל אחד מהם נרקמת גם דמותה של האטי, אשה קשה ולמודת סבל, מנקודות מבט רבות. ונרקם סיפור משפחתי רב-קולי, סיפור חיים גדוש כאב.

המוטו הראשון לספר לקוח מסיפור 12 המרגלים בספר דברים. וגם כאן כמו שם, כל אחד רואה את "הארץ המובטחת" מנקודת מבטו. אך כמעט אין כאן דמות שלא עברה פגיעה. שלא נושאת פצע. והאטי הרועה (שפרד) אולי בתפקיד משה, שרעה את צאן יתרו ואחר כך את צאן מרעיתו לארץ המובטחת, אליה לא הגיע. האטי איננה מן האמהות המגלות רוך לילדיהן. היא עסוקה מדי בהישרדות, בקורבנות ובמטלות היומיום המחייבות כדי שלילדיה יהיה מזון, קורת גג וחינוך. אך היא עושה כמיטב יכולתה. ובסיום הספר מסרבת לשעתק את הפצע והאומללות שצמחה ממנו עבור כה רבים מילדיה ועבורה היא. אולי הדור הבא – ילדי ילדיה – יֵדע את הגאולה.

זהו ספרה הראשון של איאנה מאתיס, עובדה המגבירה את ההישג המרשים שלה, של יצירה מורכבת ובשלה. למאתיס קול ייחודי שבו היא יוצרת ספר לירי מלא כאב וחמלה.

Ayana Mathis, The Twelve Tribes of Hattie.

כל ביקורות הספרים

Read Full Post »