Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘איילת צברי’

המקום הכי טוב בעולם מאת איילת צברי. מאנגלית: ברוריה בן-ברוך. עם עובד 2016, 250 עמ'.

איילת צברי משרטטת, בקובץ הסיפורים הנפלא הזה, דמויות שניתן לחפש ואולי למצוא את המשותף ביניהן בשבר החוצה את חייהם. בתוך המשפחה, בין חבריה, בין בני זוג, בין היחיד לחברה שהוא מרגיש בה זר ושונה, תמיד או לפתע, או חי בשוליה. חיפוש אחר המקום, ואחרי הגדרה חדשה של זהות שיספק המקום הזה. שכן זהות היא תֵמה נוספת המקשרת את סיפורי הקובץ. חוויה של זרות, שונות, חריגות. בין אם הזרות הזאת נגלית בחוויית ההגירה, או בשל תחושת השונות והחריגות שמתגלית בשל הפער בין העולם הפנימי של האני לבין התחושה שהוא לא יתקבל בחוץ, בסביבה שבה מתרחשים "החיים". אבל הדמויות מצליחות, גם אם בלא מעט כאבי גדילה, למצוא את מקומן. שונה ככל שיהיה, אך כזה שיחושו בו בבית. במקום הכי טוב בעולם.

המשך…

Read Full Post »