Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אייל נווה’

זמנים, גיליון מס' 72. עורכת: נעמה שפי, עורך אורח: איל נווה, אוניברסיטת תל-אביב/זמורה-ביתן

פורסם במעריב, 1.12.2000

הוראת היסטוריה והקשר בינה לבין היסטוריוגרפיה ועיצוב התרבות, עומדים במרכז גיליון זה של 'זמנים', שהעורך האורח שלו, איל נווה, מתאר במאמר הפותח, יחד עם אסתר יוגב, את המחלוקת סביב ספרו 'המאה ה-20 על סף המחר'. אפילו פולמוס כה יסודי לגבי דימויה העצמי של הציונות, כמו גם התדמית שאותה היא מבקשת להנחיל לדור הבא, התחיל, איך לא, בארה"ב, במאמר ב'ניו-יורק טיימס'. משם עבר להתנהל בשצף קצף מעל דפי העיתונות העברית. במאמרם מבקשים נווה ויוגב להאיר כמה היבטים מרכזיים בוויכוח ובאמצעותם לבחון שאלות הנוגעות להתפתחות הזהות הקולקטיבית הישראלית. הם מניחים, כי הפולמוס לגבי תפקידה של הוראת היסטוריה רק משקף את השסעים בחברה הישראלית עצמה. המשך…

Read Full Post »