Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אילן גור זאב’

פילוסופיה, פוליטיקה וחינוך בישראל מאת אילן גור-זאב. אוניברסיטת חיפה-זמורה-ביתן, 311 עמ' + הערות ומפתחות

פורסם במעריב, 7.4.2000

"האדם נולד חופשי, ובכל מקום אסור הוא באזיקים". מלים אלו של ז'אן-ז'אק רוסו, הפותחות את 'האמנה החברתית', מהדהדות ברקע ניתוחו של אילן גור-זאב את מה שהוא מכנה החינוך המנרמל, זה שמטרתו שימור הסדר הקיים ושיעתוקו, שיעילותו גדלה ככל שהוא שקוף יותר, בלתי-נראה לנשואיו.

חינוך מנרמל זה, שגור-זאב מבקש לחשוף את אלימותו, לא רק הופך את האדם מסובייקט לאובייקט (בלשון הפילוסופיה: מחפצן אותו), אלא מונע ממנו, ככל שהוא מוצלח, להבחין בכך שנהפך לחפץ, למצרך. הוא מעלים מעיניו את האפשרות להתגבר על מנגנונים דכאניים אלו עצמם ולכונן את עצמו כסובייקט אותנטי, שנושא באחריות לעצמו ולזולת. הדיכוי של החינוך הוא, אולי, העמוק ביותר, משום שהוא דיכוי פנימי, שהפנים בהצלחה את הנחות היסוד של הסדר הקיים כמו גם את גבולות השיח שלו. המשך…

Read Full Post »