Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אימוץ’

כתבה חשובה במוסף הארץ מספרת על מאבקם של ילדים מאומצים והוריהם נגד סעיף בחוק הירושה המבדיל בין ילדים מאומצים לילדים ביולוגיים. הסעיף קובע בין השאר, כי המאומץ אינו יורש את קרוביהם של הוריו המאמצים על פי דין. כלומר, אם אין צוואה הקובעת את חלקו בירושה. המאבק לתקן את החוק עתיד להיתקל בהתנגדות שכן כפי שמוסבר בכתבה, על פי הדין העברי מתן חלק מהירושה לילד מאומץ מהווה עבירה חמורה של גזל.

המשך…

Read Full Post »