Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אליקים רובינשטיין’

השר גדעון עזרא הגיש אמש את ראשו של מזרחי לבאי ועידת הליכוד. אבל הסירחון של הפרשה הזאת מתחיל הרבה קודם, ודווקא אצל היועמ"ש הקודם, אליקים רובינשטיין. רובינשטיין החליט מחד גיסא שאין די ראיות כדי להעמיד את מזרחי לדין פלילי ואף לא לדין משמעתי, אך מאידך גיסא הורה לקיים הליך פיקודי-מינהלי במישור האישי, "עד כדי סיום התפקיד", בכפוף לשימוע.

הליך הוגן? הצחקתם אותו

יתכן שמזרחי לא נהג כשורה, אם כי הפיקוח על האזנות סתר והוצאת הנחיות בנדון הן מתפקידו של היועמ"ש, שמקבל דיווח על היקפן מן המשטרה, כך שגם הוא בעסק. מכל מקום, כאן עסקינן בהליך. וההליך שנקט רובינשטיין היה הפסול שבפסולים. לו היה מזרחי מועמד לדין, פלילי או משמעתי, היה באפשרותו להתגונן, להביא עדים, לחקור עדים חקירה נגדית וכן הלאה. בקצרה, היה עומד לו הליך הוגן. לעומת זאת, קביעה כי יש להדיחו באמצעות הליך פיקודי-מינהלי איננה מספקת לו אף לא אחת מן הערבויות של ההליך ההוגן. אם אין די ראיות להליך כזה, כיצד מורה היועמ"ש – העומד בראש המערכת של אכיפת החוק – להעביר אדם מתפקידו בלעדיו? יתרה מזאת, קשה לראות שהמלצה להעביר אדם מתפקידו ללא הליך כזה היא בגדר סמכותו של היועמ"ש.

לא סגי, אלא שאותה המלצה של היועמ"ש כבר בוצעה (בניגוד למה שכותב זאב סגל בהארץ היום, שזהו יישום מאוחר שלה): מזרחי נקרא לשימוע אצל המפכ"ל הקודם וזה החליט להעיר לו הערה פיקודית. הנושא כולו הגיע לבג"צ, שגם אם לא חלק על ביקורתו של היועמ"ש על התנהלותו של מזרחי, קבע שלא יתערב בשאלת המשך תפקידו. כעת, לאחר שמולאה המלצת היועמ"ש לקיום הליך פיקודי (אם כי לא אומצה המסקנה הסופית שחפץ בה) והנושא כבר נבחן בבג"צ, יש טעם לפגם (גדול) שמגייסים אותה שוב על-מנת להעביר את מזרחי מתפקידו. זאת כשממילא עמד לסיים את תפקידו בקרוב, וממש בשעה שמתקיימת "חגיגת הדמוקרטיה" בוועידת הליכוד.

המסר של הפרשה, גם ללא עיתויה, קשה. צחנתה עולה עכשיו ממש עד השמים. כעת התפנה המאחז האחרון מקרב ממלאי התפקידים הבכירים במערכת אכיפת החוק, שעמרי שרון ושות' יוכלו לשבץ אליו עוד מישהו נוח לשלטון.

Read Full Post »

אחד המנהגים הפחות מוצלחים שסיגל לעצמו אליקים רובינשטיין בתפקידו כיועץ המשפטי לממשלה, הוא כתיבת "דוח ציבורי" לגבי מקרים שבהם החליט על סגירת תיק או על אי-פתיחת חקירה. המקרה האחרון הוא החלטתו לא לפתוח בחקירה פלילית נגד שרון בשל מעורבותו בשינוי החלטה 755 של מועצת מינהל מקרקעי ישראל לגבי שינוי יעוד הקרקעות, החלטה שיש לו בה אינטרס אישי כבעל קרקעות. מקרים קודמים היו של ויצמן (כנשיא) ושל נתניהו (כרה"מ). במקרים אחרים היו אלו סתם קביעות של "הלכות מוסר" לגבי עניינים שעמדו על סדר-היום הציבורי.

אליקים רובינשטיין. יועץ משפטי או מורה מוסר?

ראשית, צריך לברך על עצם פרסום הנימוקים שלא לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש-הממשלה, שכן זהו ללא ספק נושא בעל עניין ציבורי. זאת ללא קשר לשאלה האם ההחלטה מוצדקת אם לאו.

שנית, אני מאד בעד העלאת הסטנדרטים האתיים של הזירה הציבורית ולהטמעת ההכרה בכך שלא כל מה שאיננו פלילי הוא ראוי. יש לי רק שתי בעיות.

האחת היא שהיועץ המשפטי לממשלה כשמו כן הוא: יועץ משפטי ולא מורה מוסר. שתחום ההתמחות שלו הוא משפט ולא אתיקה. במה, אם כן, יש לחוות-דעתו יתרון על-פני חוות-דעת שיתן כל-אחד אחר?

השנייה נוגעת להקשר: כאשר היועץ המשפטי מחליט שלא לנקוט בהליכים, כל השאר נתפס רק כספח להחלטה הזאת, כך שלאמירות מעבר לכך אין השפעה על האווירה הציבורית. אדרבה, זה עלול אפילו להיתפס כמס שפתיים שולי ביחס להחלטה העיקרית.

זאב סגל בהארץ מצביע על תרומתו של בית-המשפט העליון לקושי להעמיד אישי ציבור לדין על העבירה של הפרת אמונים

Read Full Post »

מאמר שנכתב עם דוד קרצמר(*)ופורסם בהארץ, 26.6.2003 [לגרסה אנגלית]

שלושים ושש שנות כיבוש הניבו פגיעות חמורות בחייהם של הנכבשים ובזכויותיהם ותוצאות הרות אסון לחברת הכובשים. מערכת צידוקים שלמה הוקמה כדי להגן על הכיבוש ועל האופן שבו מוסיפים לשמר אותו. השאלות הנוגעות לשטחים ולמעמדם העתידי הן בעיקרן פוליטיות, אך כרוכות בהן גם שאלות משפטיות בעלות חשיבות. התבטאויות של דמויות מרכזיות בזירה המשפטית של ישראל מחייבות התייחסות. המשך…

Read Full Post »