Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אלסטר’

בדיוק בשבוע שבו אני שוהה בבלפסט מתרחש אחד הארועים הצבעוניים והטעונים בעיר, המצעד. במצעדים של ה-12 ביולי צועדים הפרוטסטנטים בששת המחוזות של אלסטר, המרכיבים את צפון-אירלנד, כדי לציין את ניצחונו ההיסטורי ב-Boyne של ויליאם מאורנג' על המלך ג'יימס הקתולי, ב-1690. המשמעות, כמובן, היא הרבה מעבר לכך.  אורנג' נתן את שמו ל'מסדר הכתום', הארגון הפרוטסטנטי הגדול ביותר בצפון-אירלנד. המסדר רואה עצמו כמגן על החירויות האזרחיות והדתיות של הפרוטסטנטים וחותר לקיים את שלטון המונרכיה הפרוטסטנטית בממלכה המאוחדת. הזכות לצעוד ומה שהיא מסמלת מרכזית לתפיסתם של חבריו, כביטוי לאמונה וכהנצחה למי שנתנו חייהם על כך. בגלל סמיכותן של השכונות הקתוליות והפרוטסטנטיות, עוברים הצועדים בבלפסט דרך שכונות קתוליות. מתנגדי המצעדים רואים בהם ביטוי לקנאות וסקטנטיות וסמל להגנה רק על זכויותיהם של חלק מן האוכלוסייה בצפון-אירלנד. המשך…

Read Full Post »