Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אמנה לזכויות הילד’

על פי ידיעה בהארץ (ברישום), המדינה מתכוונת להפסיק לנפק אישורי לידה רשמיים לילדי זרים הנולדים בארץ, ולהסתפק ב”הודעה על לידת חי” המנופקת בבתי החולים. כך עולה מתשובתה של המדינה לבג”צ בעתירה שנגעה להפסקת רישום שם האב באישור הלידה הנ”ל. על פי הידיעה, “המדינה הסבירה כי הנפיקה את האישורים לבקשת משרד החוץ, אף שלא היתה חייבת לעשות זאת”.

המשך…

Read Full Post »

מחמת ריבוי של "ימי זכויות", אני מאחדת מעתה ואילך את אזכורם של הימים החלים באותו שבוע…

ילדים 2005: תחת איום

היום, ה-20 בנובמבר, הוא יום הילד הבינלאומי. יום הילד – לא כמו שמציינים במקומות אחדים, עם גלגל ענק, הפעלות וסוכר על מקל, אלא יום שבו מציינים את זכויות הילד. התאריך נקבע ל-20 בנובמבר מאחר שזהו היום שבו קיבלה העצרת הכללית של האו"ם הן את ההכרזה בדבר זכויות הילד (ב-1959) והן את האמנה בדבר זכויות הילד (אחרי בדיוק 30 שנים, ב-1989).

האמנה בדבר זכויות הילד היא אמנת זכויות האדם המאושררת ביותר (להבדיל מאמנות של הדין ההומניטרי, כמו אמנות ג'נבה). למעט סומליה (ששוב איננה נחשבת למדינה) וארה"ב, כל המדינות הן צד לאמנה בדבר זכויות הילד. אך למרות האמנה, ילדים עדיין מצויים בסיכון ונתונים לאיום. שלושת האיומים העיקריים על ילדי העולם על-פי יוניצ"ף הם עוני, המהווה את הגורם המרכזי בתמותת ילדים ואחראי לפגיעה בזכויותיהם של כמיליארד ילדים בעולם; סכסוך מזוין – כ-40% מסך כל 3.6 מיליון בני-האדם שנהרגו בסכסוכים כאלו מאז 1990 הם ילדים; ואיידס, הגורם במדינות אפריקה לירידה דרמטית בתוחלת החיים ולמיליוני יתומים.
ילדים תחת איום – מצבם של ילדי העולם 2005
כאן באתר בנושא זה:
ומה אתנו, לנו אין זכויות?
זכויות של ילדים

אחת משלוש נשים

אחת משלוש נשים היא קורבן לניצול במהלך חייה. כמה נשים אתם מכירים? את זאת שואל האתר המיוחד של אמנסטי למאבק באלימות נגד נשים, בפתיח לעצומה שעליה אתם מתבקשים לחתום. חתימה המחייבת אתכם לא לשתוק ולתבוע ממשפחתכם, חבריכם, קהילתכם וממשלתכם לפעול כדי להפסיק אלימות נגד נשים.
ובאתר של ל.א. (לחימה באלימות נגד נשים), דף מיוחד לציון מקרי מוות בעקבות אלימות במשפחה. הנתונים (החלקיים) של 2005 – כאן.

כל זה, כמובן, כי ביום שישי השבוע, ה-25 בנובמבר, חל היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים.

Read Full Post »