Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אמנון שמוש’

מזרחמערב – 50 מספרים בוחרים סיפור. עורך: אמנון שמוש, הוצאת "אביב", 1998, 512 עמ'

הרעיון לבקש מסופרים לבחור סיפור משלהם וכך להרכיב אנתולוגיה הוא מצוין. אלא שלא ברור האם אמנון שמוש ביקש מהם לבחור את הסיפור שהם אוהבים ביותר (למעשה שניים, מהם בחר הוא את זה שיופיע), את זה שבעיניהם הוא הטוב ביותר, או שמא – וזה הניחוש שלי – את זה שמתאים לאנתולוגיה "מאוזנת" על-פי מוצא הכותבים, לכבוד יובל לישראל. משמע, לכפוף את הערך האסתטי לעיקרון ברירה אחר, שבא לשרת איזון חברתי ולכפות אותו על הספרות. אחרת איך אפשר להסביר שאת עמליה כהנא-כרמון, למשל, מייצג הסיפור 'האנייה "נגבה" החליקה מלכותית', ולא 'נעימה ששון כותבת שירים', נניח, שהוא מפניני הסיפור הקצר שנכתב במקום הזה, יהא זה בידי אשכנזי או מזרחי, גבר או אשה? המשך…

Read Full Post »