Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אמנת הפליטים’

שישה פליטים אפריקנים הוכרחו לחזור למצרים. מתברר כי יש נוהל בצה"ל הנקרא "החזרה חמה", המורה לחיילים להחזיר אנשים שחצו את הגבול למדינה ממנה הסתננו אם לא התרחקו יותר מ-50 ק"מ מהגבול. גורמי צבא מכחישים שמדובר ב"החזרה חמה", שכן זאת לא היתה החזרה מתואמת עם מצרים. למעשה, אי-רצונה של מצרים לשתף פעולה הוא מקור הצלה לפליטים לא מעטים הנמצאים בישראל, שהיתה רוצה מאד להחזירם לשם אם מצרים רק היתה משתפת פעולה. עם שיתוף פעולה או בלי שיתוף פעולה – יש לומר ברורות שהחזרת פליטים המגיעים לגבול כלעומת שבאו כל עוד לא נבדקת סכנה אפשרית הנשקפת להם במדינה שאליה הם מוחזרים, או במדינתם שמדינה זאת עלולה להחזירם אליה – איננה חוקית. זאת, כפי שמפרט עו"ד ברמן בידיעה המקושרת, משתי סיבות: אחת היא חוסר סמכות; שנייה וחשובה יותר – החזרה כזאת מנוגדת לאמנת הפליטים שישראל חתומה עליה.

לא סתם חתומה, ייאמר כאן. ישראל היתה פעילה מאד בניסוחה, שכן שורשיה של אמנת הפליטים טמונים באדמתה רוויית הדם של אירופה בימי מלחמת העולם השנייה. לקח ישיר מהמציאות שבה פליטים יהודים שהתדפקו על דלתותיהן של מדינות הושבו ריקם. באופן מיוחד, ממה שאֵרע בגבול בין גרמניה לשוויץ, כאשר פליטים שהגיעו לגבולה של האחרונה הוחזרו לגרמניה הנאצית, לגורלם שנחרץ. עיקרון הליבה של האמנה – העיקרון של 'אין להחזיר' (non-refoulement) – קובע כי אין להחזיר פליט למקום שנשקפת בו סכנה לחייו או לחירותו. לא רק לא לגרש שעה שהוא כבר נמצא בשטח המדינה אלא גם לא להחזיר כשהוא מגיע לגבולה. עיקרון זה הוכר גם בפסיקה הישראלית, בפרשת אל-טאיי נ' שר הפנים. בית המשפט העליון קבע במקרה זה (של פליטים עירקים שהוחזקו בכלא) לא רק כי לא ניתן לגרש פליטים למקום שבו נשקפת להם סכנה, אלא גם כי לא ניתן להחזיק אנשים שלא ניתן להחזירם לארצם מטעמים אלו במעצר בלתי-מוגבל.

במקום שבו תעודתה של ישראל עומדת למבחן אולטימטיווי – כיצד תתייחס המדינה שהוקמה בין השאר כי לפליטים יהודים לא היה להיכן ללכת, אל פליטים נמלטים אחרים – נכשלת המדינה כישלון מחפיר. כישלון הגורם לי להתבייש במדינתי אולי יותר מכל כשלונותיה האחרים. כיצד היינו לעיוורים מלראות שהיום אחרים הם הקורבנות, אחרים הם המשוועים לעזרה; ואילו אנחנו – מי שמגיפים את דלתנו בפניהם. ולאן נוליך את החרפה.

מחזירים את האור לפליטי דרפור

ביום א' 29.4 בשעה 18:00 תתקיים עצרת מחאה ברחבת קרית הממשלה בת"א, דרך מנחם בגין 125 (מול עזריאלי). מחאה על אוזלת ידה של הקהילה הבינלאומית ; תביעה למציאת לפתרון בר-קיימא כ-300 מבקשי המקלט הסודאנים הנמצאים בישראל, רובם בכלא. העצרת מאורגנת על-ידי אמנסטי ישראל

היום הוא היום. למען דרפור / חבשו כומתה כחולה / הצילו את דארפור / הקורבנות של אדישותנו / וחרטום תיפול? / הספד עתידי לקופי אנאן / חרפת סודאן

Read Full Post »

ברחבי העולם מצוין היום היום למען דארפור. בירושלים יתקיים מצעד, ב-19:15 ליד המשביר מול המדרחוב, ואחריו תפילת מעריב למעוניינים. לפרטים נוספים: TalmidimAgainstGenocide בג'ימייל.  ואפשר גם לענוד צמיד; לחבוש כומתהלשלוח כוח או"ם.

את הרשימה שמובאת כאן בשינויים קלים פירסמתי לפני כשבועיים במטרה להסביר לחברי הישוב שבו אני גרה למה חשוב – מה חשוב, מצווה ממש – לקבל אלינו כמה פליטים מדארפור. בכך יתאפשר, סוף סוף, שחרורם של אותם פליטים, שלמרבה הבושה עצורים עם חבריהם בבית-הכלא הישראלי מיום שחצו את הגבול לישראל.  המשך…

Read Full Post »

כתבתי כבר במקום אחר שהלקח של אושוויץ הוא משטר זכויות-האדם. סיום מלחמת העולם השנייה הוא נקודת הציון החשובה ביותר בהיסטוריה המודרנית של זכויות-האדם לאחר המאה ה-17, והוא פותח את העידן שבו זכויות-אדם חוצות גבולות ומה שמעוללת מדינה לאזרחיה שוב איננו בגדר ענייניה הפנימיים.

היום, כשאנחנו מציינים את יום השואה, אני רוצה להתמקד בעיקרון אחד של זכויות-אדם שהוא לקח קונקרטי וישיר של השואה:
non-refoulement (צרפתית: אי-החזרה). עיקרון זה נוסח לראשונה באמנה בדבר מעמדם של פליטים משנת 1951 (בסעיף 33), ואוסר על מדינות להחזיר פליט שמגיע לגבולן למדינה שבה הוא נרדף על רקע גזע, דת, לאום, חברות בקבוצה חברתית או דעה פוליטית. הדגש כאן הוא לא (רק) על גירוש של מי שכבר נמצא בתוך שטחה של המדינה (בין אם נכנס אליה כדין בין אם לאו) אלא גם מי שמתדפק על שעריה ומבקש להיכנס מסיבות אלו. ההגנה של non-refoulement ניתנת למי שחלה עליו הגדרת האמנה ל'פליט', שהיא הגדרה משפטית.
הנסיבות ההיסטוריות שהביאו ליצירת העיקרון הזה הן המדיניוּת שהיתה נהוגה במדינות רבות ובעיקר בשוויץ, שהחזירה לגרמניה פליטים שהגיעו לגבולה בזמן מלחמת העולם השנייה ועוד לפניה. נחרט בזכרוני סיפורו המצמרר של שאול פרידלנדר, שהגיע עם שני ילדים/נערים נוספים לגבול שוויץ באותה תקופה. שניים מהם הוכנסו לתחומה ואילו השלישי, שעל-פי גובהו נראה לשוויצרים לא בגיל המתאים, הוחזר לגרמניה.

עם השנים התרחב העיקרון של non-refoulement וכיום הוא דורש לא להחזיר (או לשלוח) אדם לא רק למדינה שבה הוא בסכנת רדיפה אלא גם למדינה שבה יוטל עליו עונש מוות או שיש חשש מבוסס כי יהיה נתון לעינויים.  רוב המומחים רואים בו היום חלק מן המשפט הבינלאומי המנהגי.

Read Full Post »

« Newer Posts