Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אקס קתדרה’

בבחינות במשפטים הנוקטות בשאלות פתוחות הדורשות ניתוח משפטי, נהוג לעיתים לתאר סיטואציות שיש בהן דמיון למצב המשפטי או הגיאו-פוליטי בארץ ובעולם. בין זה לבין הבחינה בנזיקין (ולא “נזקים”, כמו שכתבו בעיתון לאנשים חושבים), שהעביר ד”ר אורי הרשטיין לתלמידיו באוניברסיטה העברית – אין ולא כלום. גם אם תגובתה של מירי רגב מוגזמת, וכמו תמיד סוחטת עד תומה כל דיווידנד פוליטי שתוכל להפיק ממנה, הרי בבסיס היא צודקת: נוסח הבחינה הוא סר טעם עד שערורייתי.

המשך…

Read Full Post »

קורא נאמן אחד דחק בי להתייחס לטענות בדבר מגמתיות פוליטית באוניברסיטת תל-אביב וכתב שהוא מחכה לכך "בקוצר רוח". נו, so many issues so little time…

אוניברסיטת תל-אביב היא האלמה-מאטר שלי. כבר בתחילת דרכי, וזה היה מזמן, האווירה שם היתה מה שנוהגים לכנות 'סמולנית'; לפחות בחצי המערבי של הקמפוס (מדעי הרוח, החברה והאמנויות), שבו הייתי ממוקמת. בחצי המזרחי – של מדעי הטבע והמדעים המדויקים – הסיפור שונה לגמרי, כך היו אומרים. אודה על האמת שכסטודנטית, באופן אישי זה התאים לי לגמרי. אבל שימוש לא הוגן באקס-קתדרה אף פעם לא אהבתי, כבר אז, גם כשהתוכן תאם לעמדותי. היתה לי מרצה אחת בתואר הראשון שכל הדוגמאות והתרגילים במבוא לבלשנות שהיא העבירה ביטאו את עמדותיה הפוליטיות. חשבתי שזה ניצול לרעה של הסמכות שניתנה לה, אף כי הייתי באותו צד. המשך…

Read Full Post »