Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אריק כרמון’

לידיעת קצין המבחן של רמון

מכובדי, מכיוון שבין השאר עליך לבדוק את הרקע של המורשע, והאם העבירה שבה הורשע היתה חריגה על רקע התנהגותו הכללית, הריני להפנותך לסיפור הבא. שווה בדיקה לפחות, לא?

לא תואר לו ולא הדר

סטיב אדלר, נשיא בית הדין הארצי לעבודה, איננו דוקטור אך חתם כך; אריק כרמון, נשיא המכון לדמוקרטיה, נשא תואר פרופסור שאיננו זכאי לו; עדנה ארבל, שופטת בית המשפט העליון, הוצגה כבעלת תואר שני שאין לה. ויש עוד, אם רק נבדוק. לא זכור לי ציד מכשפות כמו זה שזכתה לו ח"כ טרטמן כלפי השניים הראשונים, וכלפי האחרונה המתקפה היתה מינורית יחסית. אז למה על טרטרינה עטו? הניחוש שלי טוב כמו שלכם.

גילו את אמריקה

"באמריקה זה לא היה עובר". לא תמיד במילים אלה אבל זאת היתה רוחן של תגובות רבות בפרשיית טרטרינה, שהביעו בצדק מיאוס מהתרבות הפוליטית המקומית. במקומות אחרים, כתבו, אדם כזה היה מסיים את הקריירה הפוליטית שלו. גילו את אמריקה. אז עוד תזכורת: שר האוצר, אברהם הירשזון, העסיק עובדת זרה שלא כחוק (בהיותו ח"כ). בארה"ב, מיותר לומר, הוא לא היה נשאר שר אוצר. בארץ הוא יצא אפילו בלי נזיפה מוועדת האתיקה של הכנסת.

Read Full Post »