Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘בחירות’

נקייה מיהודים

על-פי הפרסום, מתגאים ברע"מ-תע"ל בכך כי ברשימתם לכנסת אין אף יהודי. אכן סיבה לגאווה. לא כל פעולה הלוקחת בחשבון קטגוריה של גזע או מוצא היא בהכרח גזענית. העדפה מתקנת, למשל, מתחשבת בקטגוריה הזאת, אבל רק כדי ליצור חברה צודקת  ושוויונית יותר, שבה הקטגוריה הקבוצתית (של מוצא, גזע או מין) לא תהווה שיקול. אבל לפעמים (ויותר מדי פעמים) גזענות היא רק גזענות; גם כשהיא ננקטת בידי מיעוט. עובדת היותו מיעוט לא יכולה ולא צריכה לחסן אותו מפני ביקורת שיש להשמיע במקרה כזה. במיוחד כשהקונוטציה של judenrein היא הראשונה לעלות. ככה קוראים לזה בגרמנית. במה בדיוק מתגאים שם?

אפילו לא שיקול?

הארץ פתחו לארנה קזין בלוג. כותבת ראויה (ושם מוצלח מאד לבלוג). שיהיה בהצלחה!
ברשימתה השנייה מתלבטת קזין האם להצביע לחד"ש או לעבודה. יש טיעונים לכאן ולכאן, שאת חלקם היא מונה. מה שחסר לחלוטין בהתלבטותה של קזין היא העובדה שבחד"ש אין אף אשה במקום ריאלי. נדמה לי שכפמיניסטית זה אמור להוות לפחות שיקול בהחלטה שלה.

שלוש הערות על הבחירות (3)
שלוש הערות על הבחירות (2)
שלוש הערות על הבחירות

Read Full Post »

על החלטותיה של ועדת הבחירות ניתן לערער לבית המשפט העליון. כאשר פוסלת ועדת הבחירות רשימה, נראה לי הכרחי לאפשר ערעור. לעומת זאת, כאשר היא מאשרת רשימה – זה קצת בעייתי לאפשר ערעור כדי לנסות לפסול אותה שוב. אין דין אישור כדין פסילה. קשה להניח שבמקרה שבו אושרה רשימה בוועדת הבחירות, היא תפגין באופן מובהק את עילות הפסלות הקבועות בחוק כך שנדרשת התערבות שיפוטית. אבל הקושי הרציני יותר הוא כי ערעור על אישור רשימה משמעותו שאם היא תיפסל בבית המשפט העליון, זאת תהיה ההחלטה הסופית ולא יתאפשר למי שנפסל לערער עליה. זאת בעוד שאם הרשימה נפסלת בוועדת הבחירות, היא מקבלת זכות ערעור. כשמדובר בפסילת רשימה – פגיעה קשה בזכות ההשתתפות הפוליטית – זה נראה לי בעייתי.

יש נקודה נוספת שכדאי לתת עליה את הדעת. במדינות שבהן אי-אפשר לפסול רשימות בכלל, כל שאומרת העובדה שרשימה מסוימת רצה לבחירות היא כי היא תעמוד למבחן הבוחרים. בעוד שאצלנו, ברגע שהוגשה בקשה לפסילתה אבל הרשימה אושרה – כאילו קיבלה היתר ואישור רשמיים למצעה. מול הנימוקים שישנם לפסילת רשימות במקרים קיצוניים (אני עצמי כתבתי עליהם), כדאי אולי לחשוב על הבעייתיות הכרוכה לא רק בפסילת רשימות (שאמנם עומדת לביקורת שיפוטית אבל העילות נקבעות בחוק על-ידי פוליטיקאים), אלא גם זו הכרוכה באישורן.

Read Full Post »

דילמת הסובלנות

אשה לא יכולה להיות ח"כ, הצהיר ח"כ ניסים דהן מש"ס בפני תלמידים. זה כמובן לא זלזול בנשים; הן רק לא יכולות להיחשף בזירה הציבורית בלה בלה בלה.

דהן וחבריו זכאים לדעותיהם החשוכות. השאלה הקשה היא שאלה כללית יותר, הנוגעת למידת הסובלנות של הדמוקרטיה הפרלמנטרית למפלגות לא-דמוקרטיות. מפלגות שלא רק מדירות נשים משורותיהן אלא גם מבקשות לקדם משטר שיפגע בזכויותיהן ובאופן כללי יותר משטר לא-דמוקרטי השולל זכויות אדם בכלל (כמו מדינת הלכה, בדמותה היהודית או המוסלמית). הטלת מגבלות על התמודדות בבחירות היא בעייתית ביותר בחברה דמוקרטית. משמעותה שלילת הזכות להשתתפות פוליטית מקבוצות שזוהי תפיסת עולמן. נדמה לי שאנחנו מאפשרים את השתתפותן של קבוצות לא-דמוקרטיות בתהליך לא מתוך תפיסה עקרונית, אלא משום שאנחנו מעריכים שמדובר בגורמים שוליים שלא יצליחו להגיע לשלטון ולקיים את הבטחותיהם המרנינות. באופן פרדוקסלי, כוחם הזניח הוא שמאפשר להם להתחרות בשוק הדעות. אבל כמובן שאיש אינו יכול לערוב לכך שהם יישארו שוליים. זה הרי הרעיון של התמודדות דמוקרטית – האפשרות לצבור כוח פוליטי על-ידי שכנוע. מה יקרה אם הם ישכנעו מספיק אנשים ויום אחרי שיעלו לשלטון יבטלו את החירויות האזרחיות שלהם? הרי דמוקרטיה אין משמעה החלטת רוב; הרוב לא יכול לשלול זכויות מהמיעוט רק כי הוא רוב. מדינות בעלות חוקה מוצקה הכוללת מגילת זכויות מתמודדות עם הבעיה הזאת לאו דווקא (או לא רק) על-ידי איסור על התמודדות בבחירות, אלא על-ידי שריון של עקרונות מסוימים וזכויות יסוד באופן שקשה או אף בלתי-אפשרי לשנות. אבל ברור שחוקה איננה תרופה, ודאי לא תרופת פלא: מי שאחרי שעלה לשלטון ביקש להשליט משטר טוטליטרי פשוט ביטל את החוקה. כך שנראה כי הדילמה העקרונית של סובלנות דמוקרטית לכוחות לא-דמוקרטיים צריכה למצוא פתרון בשלבים מוקדמים יותר, שימנעו את התסריט הזה. לא ברור לי בדיוק אופיו של הפתרון הרצוי; ברור לי מאד שלא צריך להכחיש את הבעיה.

אגב, מי שלא מתרגש מדי מהצהרות ש"ס לגבי נשים, שיחליף את המִלה ב"ערבים", "יהודים", "מזרחים" או "אתיופים". שמא אז אופייה האמיתי של ההצהרה יתחוור לו ביתר בהירות.

האדמו"רים של שינוי (החדשה)

טומי לפיד ואברהם פורז מתכוונים להרכיב את הרשימה לכנסת של ח"ץ – זהו שמה של המפלגה בראשות פורז והפורשים שלא אהבו את תוצאות הבחירות במפלגתם שינוי. זוהי כבר המפלגה השנייה שלא מקיימת בחירות דמוקרטיות אלא חוזרת לימי הוועדה המסדרת. בשתיהן מדובר בוועדה מסדרת בת שני אנשים. בקדימה מחוסר ברירה – אולמרט השלים את מה שהתחיל שרון. בח"ץ מדובר בשני אנשים שאחד מהם הכריז על פרישתו מהפוליטיקה, אך על-פי הפרסום ישמש למפלגה "מנהיג רוחני". בעצם, למה אמרתי שזאת המפלגה השנייה? המפלגות החרדיות הרי אף פעם לא מקיימות בחירות פנימיות. המנהיג הרוחני שלהם (גם להן יש כזה) קובע מי יופיע ברשימה ובאיזה מקום; ומועצת גדולי התורה שלהן קובעת איך יצביעו בכל דבר ועניין. רגע, אלו לא המפלגות שאותם אדמו"רים חילוניים מבקרים תמיד בצווחנות על אי-הדמוקרטיות שלהן?

אם לומר מִלה אחת ברצינות, לפיד שיבח את השיטה של הוועדה המסדרת וקבע כי הפריימריס הם מתכון לשחיתות. הפריימריס הם ללא ספק שיטה בעייתית ביותר. בין השאר הם פועלים נגד מיעוטים ומי שאינם שטופים באור הזרקורים של התקשורת. אבל לחזור אחורה לימי הוועדה המסדרת איננו צעד דמוקרטי במיוחד. הוא מרוקן מתוכנו את כל הרעיון של ייצוג ושל נשיאה באחריות בפני הבוחרים. יש גם עוד כמה אפשרויות ביניים מלבד הוועדה המסדרת והפריימריס. רק מה, זה דורש מוסדות מסודרים. לא מתאים למי שמתרגל שעל-פיו ישק דבר, יהיה אדמו"ר חרדי או אדמו"ר חילוני.

המחסל

נתניהו הכריז כי יחסל את העוני תוך שלוש שנים. האמת, אני לא מבינה למה לא מאמינים לו: הוא לא רק מצהיר אלא מקיים. העניים אצלו חוסלו לאט לאט. וכשכולם יהיו מחוסלים, הרי לא יהיה עוני, לא?

שלוש הערות על הבחירות (2)
שלוש הערות על הבחירות (1)

Read Full Post »

שלוש הערות על הבחירות (2)

מפלגה של מספרי שתיים לשעבר

זה מתחיל להסתמן כמגמה: ביותר משתי מפלגות הפסיד מי שראה את המקום השני כשמור לו (בטאבו, כנראה). מעבר לזעזוע האישי, לפחות באחת זה גרם ממש לרעידת אדמה. באחרת להפסקה זמנית של ההצבעה; ובאחרונה מדובר רק בתופעה "משונה מאד" כלשון המפסיד טרם היוודע התוצאות. (דמוקרטיה היא בהחלט תופעה משונה). אולי צריך להקים מפלגה של כל מספרי השתיים לשעבר. השמות המובילים כרגע הם פורז, מח'ול וכהן. השאלה היא רק איך תיקבע בה הרשימה; הרי לא כולם יכולים להיות מספר שתיים, אפילו שם.

ולא, לא מדובר ב"הדחה", כז'רגון שאומץ בדיווחים התקשורתיים לפחות לגבי שניים מהמקרים. מדובר בהפסד בבחירות דמוקרטיות (ע"ע). מספרי שתיים לשעבר באמת רוצים שנאמין שהם מגלים את קיומם של דילים ורשימות הצבעה רק אחרי שהם מפסידים?

הקולגה

גם הארץ וגם Ynet בחרו להצטרף ביום הפריימריס בעבודה למועמדת שלי יחימוביץ. יש בה תכונות תרומיות מיוחדות המצדיקות את הנהייה התקשורתית אחריה, חוץ מזה שמדובר בעיתונאית לשעבר?

המנצח הגדול

ללא קשר לתוצאות הבחירות, אהוד אולמרט הוא כבר המנצח הגדול. מישהי היתה מאמינה שהאיש הזה יגיע להיות ראש הממשלה, ולו רק בפועל? מסתבר שהוא הימר על הקלפים הנכונים. בזכות עצמו הוא לעולם לא היה מגיע לשם.

הרשמה לרשימת תפוצה

ניתן לקבל עדכונים בדואר אלקטרוני על רשימות חדשות באתר. להרשמה לחצו כאן.

Read Full Post »

בובה של יועצים?

לא עבר יום מאז יצאתי מהארץ, וראש הממשלה מאושפז במצב ידוע בבית-החולים. אחרי שסיפרו לנו על הטיפול הכושל של הרופאים (באשפוז הראשון), מטילים כעת את האחריות על היועצים. הם אלו שלחצו שראש הממשלה ישוב לשגרת הפעילות הקדחתנית שלו, אומרים לנו, כדי לשדר עסקים כרגיל וכדי שחלילה הקריירה הפוליטית שלו לא תיפגע מכך שמן המחלה שאובחנה אצלו סובלים לעיתים קרובות גם חולי אלצהיימר. לא ממש משכנע. מה, שרון הוא ילד קטן? מדובר באיש בסוף שנות השבעים שלו, שכבר עבר אי אלו דברים בחייו. לא ברור למה צריך להטיל אחריות על כולם ורק אותו לשחרר ממנה. בהנחה שהרופאים עדכנו אותו במצבו, הוא לא קיבל החלטות בעצמו אלא עשה מה שהיועצים אמרו? אם זה כך, והוא כזה בובה של יועצים, אולי גם קודם הם החליטו על הכל. אז יכול להיות שמבחינת התנהלות המדינה לא כל-כך משנה שהוא עוד לא התעורר? לא יעלה על הדעת.

איך (לא) מתקנים טעות

כותרת ראשית בהארץ בישרה על-כך כי מחלת כלי-הדם של שרון לא אובחנה במהלך אשפוזו הראשון. כתוצאה מכך ניתנה לו תרופה שהחמירה את מצבו ולטענת רופאים הביאה עליו את הארוע הקשה השני. טענה חמורה. אופס… כמה שעות אחר-כך הפריך את הטענה מנהל הדסה. כמובן שעדיין עולות שאלות נוקבות לגבי מהימנותו של הדיווח אודות מצבו הרפואי של שרון, שאותו מסרו רופאיו לציבור לאחר האשפוז הראשון. אבל אם חשבתם שהארץ יכה על חטא על פרסום שגוי (שהתבסס, כמעט כמו כל הדיווחים בפרשה, על מקורות אנונימיים), ואולי אף יתנצל בפני רופאים שהוציא דיבתם רעה – טעיתם. העניין הוצנע בשׁוּרה לקונית בדיווח המעודכן למחרת (שוב בכותרת הראשית), אודות המחלה המאובחנת שלא נמסר עליה, יעד מחודש להתקפות.
אגב, מעניין כי באותו יום של הדיווח הראשון בכותרת הראשית, יצא אותו עיתון עצמו במאמר מערכת שתקף את הבולמוס התקשורתי בפרשה וקרא להוריד את מינון הדיווחים על מצבו הרפואי של שרון. היתכן שכותבי מאמרי המערכת של הארץ לא קוראים את הכותרות שלו?

"דמוקרטיה" משמעה שאני מנצח

במדינה שבה מי שלא זוכה בהתמודדות על ראשות המפלגה פורש וחובר למפלגה היריבה (רק למען תהליך השלום, כמובן), לא מפליא שמי שמפסיד בבחירות הפנימיות פורש מהמפלגה ומאיים להקים את בת-דמותה "האמיתית". במפלגה אחרת הופסק תהליך הבחירה כדי שהמפלגה "תשקול את צעדיה" לנוכח העובדה שמספר שתיים הנוכחי לא נבחר שוב למקום זה.
לא רק להפסיד בכבוד הפוליטיקאים שלנו לא יודעים; נדמה שהם גם לא תמיד מבינים מה זו דמוקרטיה. בחירות דמוקרטיות, לדידם, הן כנראה רק בחירות שהם מנצחים בהן.

Read Full Post »

שלוש הערות על הבחירות

החונטה מתגייסת

למקרא הכותרת הראשית של הארץ היום עבר בי רעד קל. קצינים בכירים יפעלו למען מופז. אה, במילואים, במילואים. זה בסך-הכל החבר'ה שלו מהצבא, ניגבתי את הזעה שנקוותה במצחי. (יש כאלו שאומרים שהם לא עוזבים את הארץ בגלל המושג המחליא הזה, חבר'ה). ובכל זאת, תחושת החונטה שריחפה באוויר הותירה משקע מריר. החבר'ה האלו מחליקים מהצבא לפוליטיקה כמו על חמאה, גם אם צריך לשם כך לזייף את תאריך השחרור. הסיסמה של פעם, "כל העם צבא", כבר מזמן לא נכונה, וטוב שכך. אבל "כל הפוליטיקה צבא" – עדיין נכונה מדי. מבחינתי, מופז צריך להמשיך לחשוש לנחות בלונדון, מחשש להעמדה לדין בגין פשעי מלחמה. אפשר לומר לא מעט בגנותו של עמיר פרץ, ואולי עוד ייאמר. דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו: הוא לא היה גנרל.

תראו מי שמדבר

טומי לפיד תקף את מפלגתו החדשה של שרון, מכל הנימוקים, בגלל שמה שהיה שם מפלגתו של הדוצ'ה, מוסוליני. "או שהם לא יודעים איטלקית או שהם לא יודעים היסטוריה", הפטיר בבוז (על-פי הדיווח). מגיבים ערניים מיהרו להבהיר מי כאן לא שולט בהיסטוריה, ועדכנו ש'אוונטי' היה שם המפלגה הסוציאליסטית שמוסוליני היה חבר בה בראשית דרכו, לא מפלגתו הפאשיסטית. מִלה טובה למגיבים, לשם שינוי (הא, הא). מי שמזכיר לי מנהיג של מפלגה נאו-פאשיסטית אירופית הוא דווקא לה-פיד, ולא רק בגלל השם. רק אסוציאציה אישית, כמובן.

בגלל המיאוס

ביום הבחירות לא אהיה בארץ. ברוך בורא שבתונים (של אחרים). לא רק שזאת הפעם הראשונה שהייתי מתלבטת קשות אם להצביע למפלגה שתמיד הצבעתי עבורה, בגלגוליה השונים; לאור החלופות, הייתי מתלבטת אם להצביע בכלל. זאת אומרת, הייתי מתקשה להחליט מיהו הרע במיעוטו במקרה הזה. בסוף בטח הייתי מחליטה. לא רק כי אי אפשר שלא (אי אפשר מבחינת לא נכון), אלא כי מיאוס מפוליטיקה הוא דבר מסוכן פוליטית. אבל נעשיתי פיינשמקרית, מה יש לומר.

Read Full Post »

חבר הכנסת שאול יהלום נשאל אמש ב"פוליטיקה" מה הפתרון שלו לזכויות הפוליטיות של הפלסטינים שלשיטתו צריכים להישאר תחת הכיבוש הישראלי על-מנת לשמר את ההתנחלויות. תשובתו היתה: "הם יצביעו בירדן". והמשיך: כמו שאני גר בשטחים ומצביע בישראל.

כדאי להזכיר למחוקק הנכבד, שאחד העקרונות הדמוקרטיים הוא שאזרחים בוחרים את מי ששולט עליהם ומשפיע על חייהם, לא את מי ששולט במדינה אחרת. יהלום "שכח" שהוא מצביע למי ששולט במקום מגוריו (במקרה של המתנחלים זה לא ממש עובד מבחינת מרוּת השלטון, אמנם).
ההצעה שלו לגבי הפלסטינים משוּלה להצעה שהישראלים יצביעו לא בבחירות בישראל אלא בבחירות בבוליוויה, נניח.

Read Full Post »

« Newer Posts