Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘בית הדין לעבודה’

לפני כמה שבועות כתב שי ניב בדיון בפייס בעקבות מאמרו על שביתת הרופאים בגלובס, על צביעות התקשורת. הוא צפה שעוד נראה איך עובדי הרכבת שעומדים לשבות לא יקבלו תמיכה תקשורתית כמו זאת שקיבלו הרופאים:

בקרוב מאוד צפויים עובדי רכבת ישראל לפתוח בעיצומים בגלל התעקשות המדינה להפריט את מערך התחזוקה בחברה. אני רוצה לראות את יונית לוי מביעה אמפטיה לאותם עובדים, שלא נלחמים על תוספות שכר אלא על הבית, ואת זה אני אומר כי בפעם האחרונה שהם שבתו חצי יום – היא גערה בשר התחבורה ישראל כץ: "אדוני, אתה שר התחבורה, איין לך שליטה על העובדים האלה?"… ככה זה – התקשורת הישראלית מוכנה לקבל בחיבוקים רופאים צעירים שנוטשים מחלקות בניגוד לצוי מניעה, אבל בשום אופן היא לא מקבלת חצי יום שביתה ברכבת, או עיכוב של מזוודות בנתב"ג.

כתב וידע מה כתב. (הדברים מובאים כאן באישורו).

מה ההבדל בין השביתות, שהראשונה נדמה כי זוכה גם לתמיכה ציבורית והשנייה לא? הנה כמה הצעות, שלא מתיימרות למצות.

המשך…

Read Full Post »

החלטת בית הדין לעבודה בעניין המתמחים מותחת לקצה את הפער והמתח בין חוק לצדק, מוסר ואולי אפילו השכל הישר. אנשים שלא נותנים להם להתפטר אינם עובדים אלא עבדים. ומי מאתנו ירצה לקבל מחר טיפול מרופאה שמכריחים אותה לעבוד?

מתח בין כל אלה לבין המשפט, משום שההחלטה איננה מופרכת מבחינה משפטית. בית המשפט השתכנע שהפעולה לא היתה אינדיווידואלית ונועדה להשיג הישגים משותפים לכלל המתמחים. לכן אין זה מופרך שמבחינה משפטית הוא יפרש זאת כצעד מאורגן וככזה כהתארגנות של גוף לא יציג במסגרת סכסוך עבודה ולכן כצעד לא חוקי. כי מה לעשות, גם בסכסוכי עבודה יש כללים.
בתי משפט קובעים מהו הדין החל, לא מה מוסרי. הגיע הזמן להבין את זה ולהפסיק לתלות ציפיות לא ריאליות בבתי משפט.

המשך…

Read Full Post »

בבית המשפט העליון צפוי להיווצר עומס רב בשל יציאתו של השופט דנציגר לחופשה לא צפויה. אבל את העומס הגדול באמת הביא בית המשפט על עצמו במו ידיו. אתמול, למשל, עסק בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ בעתירה שדרשה לאלץ את ראש הממשלה להתערב בסכסוך העבודה עם הרופאים. העותר היה אחד, עו"ד דוד פורר. מה לו ולסכסוך העבודה הלז? כלום.

בעבר, השימוש בבג"צ נועד לטפל בסכסוכים בין הפרט לשלטון. אדם שנפגע מהחלטה שלטונית פנה לבג"צ. למי שלא היה נפגע ישיר כזה לא היתה זכות עמידה בפני בג"צ.

המשך…

Read Full Post »