Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ג'ואן ויקרשם’

מפתח לאבא מי הוא היה ולמה הוא התאבד, מאת ג’ואן ויקרשם. מאנגלית: דנה אלעזר-הלוי. אחוזת בית, 2011, 319 עמ’

ב’מפתח לאבא’ מנסה ג’ואן ויקרשם לפענח חידה. חידת מותו של אביה. לא פחות מכך, חידת חייו. זה האב שבוקר אחד, לאחר שהניח כהרגלו את קנקן הקפה ליד מיטת אשתו הישנה עדיין, נכנס לחדר הסמוך, חדר העבודה שלו, וירה בעצמו. התאבדות שהגיעה ללא התרעה, ללא סימן מקדים, ללא הסבר בדמות מכתב. מעשה שנראה תלוש, לא מובן, חסר פשר.

המשך…

Read Full Post »