Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘דה הומאניזציה’

אולי ההיבט המבחיל ביותר בפרשה האחרונה החוסה תחת צא”פ, הוא התיאור של כלי התקשורת גורם מסוים בה כמי ש”סיפק את הבנות למסיבות”. סיפק. יש ספק משקאות, יש ספק סמים, ויש ספק בנות. ככה מארגנים מסיבות בימינו.

הוויכוחים על הסכמה כן או לא (משפטית המצב ברור, הסעיף הרלוונטי הוא בעילה אסורה בהסכמה), שעורכי הדין והיחצ”נים המעורבים בוודאי חוככים ידיהם בהנאה מכך שהם מתנהלים, מסיטים בעיני את הדיון מהקודה החשובה הזאת. של חברה שבה נשים הן מצרך שיש מי שתפקידו לספק. לשימוש. והדה-הומאניזציה הזאת כבר לא מזעזעת אותנו בכלל. אנחנו עסוקים בלברר לעצמנו מה אנחנו חושבים על יחסי מין של נערות בגיל 15. העובדה שהצד השני רואה בהן מצרך לשימוש במסיבות ויש לו קבלני משנה שמספקים את המצרכים האלה, כאילו היו חטיפים – אפילו לא מחרידה אותנו. זאת החברה שבה אנו חיים. And it makes me sick.

Read Full Post »