Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘דואר זבל’

יש גם עונש

חוק חדש בבריטניה מטיל עונשים כבדים על מפיצי דואר-זבל (ספאמרים). החל מדצמבר שנה זו , תידרש הסכמה מוקדמת לפני שליחת דואר המוני לכתובות דואר פרטיות (כדוגמת החוק הישראלי לגבי פקס – נ"כ), אך המצב לגבי כתובות דואר של חברות מסחריות יישאר בעינו.

החוק מגדיר דואר-זבל כ"דואר בלתי-מבוקש שנשלח ללא הסכמת הנמענים וללא ניסיון למקד אותו בנמענים שעשויים להיות מעוניינים בו". העונש האפשרי בערכאה הראשונה יגיע ל-5,000 לירות סטרלינג. במקרה שהארגון יועלה למשפט בפני חבר-מושבעים, הקנס יכול להיות בלתי-מוגבל.

התגובות לחוק החדש מעורבות – בצד מתן ברכה למלחמה בדואר-הזבל, יש המביעים ספקות לגבי השינוי שיחול מבחינת המשתמשים היחידים, בעוד שהוא יתן גושפנקה חוקית למשלוח דואר-זבל לחברות מסחריות.

התחזית היא כי בפברואר 2004, 70% מכלל הדואר האלקטרוני יהיה דואר זבל.
על-פי Brightmail, בצמרת הרשימה של דואר-הזבל מצויים חמשת האי-מיילים הבאים: 1. הגדלת הפין   2. ויאגרה  3. תרופות במרשם  4. מוצרי טכנולוגיה 5 . בדיקות רפואיות.

Read Full Post »