Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘דילמה מוסרית’

כבר הפוסט הראשון שלי בנושא, אך במיוחד הפוסט שקרא יחד עם כותבים אחרים לנפגעות נוספות לגשת להתלונן – גרר גם ביקורת וגינויים: אי-נקיבת השם המפורש יחד עם רמיזות בדבר זהותו מפליל קבוצה של גברים העונה לתאור הכללי ויש בו משום חוסר אומץ. לינץ' בכיכר האינטרנט במקום פנייה למשטרה; קריאה לאחרות לבצע פעולה (לפנות למשטרה…) שלא אנו נשלם עליה את המחיר.

המקרה הזה, וכך גם כתבתי למגיבים, אכן מציב דילמות לא פשוטות. שלל מהן. תאור כללי תמיד מחשיד קבוצה שלמה. עם כל הבעייתיות שבתלונה למשטרה על עבירות מין וחסרונותיה של ההתנהלות המשפטית, אם מגיעה, שאחריה – זה מה שיש לנו. ואכן קראתי לנשים שנפלו קורבן לאותו אדם לנקוט בפעולה שלא אני אשלם עליה את המחיר. המשך…

Read Full Post »