Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘דימיטרוב’

אדם שאיננו אזרח ישראלי נישא בישראל לאזרחית ישראלית. לאחר זמן, כפי שקורה לעתים, נולדה להם בת. האב הגיש בקשה לקבל אזרחות ישראלית וקיבל ממשרד הפנים אשרת תושב ארעי, שהתחדשה מדי שנה, במסגרת מה שמכונה "תקופת מבחן מדורגת" (לקראת קבלת אזרחות). כעבור זמן, גם זה קורה, נפרדו בני הזוג. האשה ביקשה ממשרד הפנים לבטל את ההליך המדורג לבעלה והמשרד החליט כי תוקף האשרה הארעית יפוג עם גירושיו מאשתו. הבעל עתר לבג"ץ וביקש כי בית-המשפט יורה למשרד הפנים להמשיך ב"מבחן המדורג" בעניינו עד לקבלת אזרחות ישראלית. או למצער, לקבל תושבות קבע מכוח היותו אב לאזרחית ישראלית. בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ (בהרכב ברק, חשין ובייניש) דחה את העתירה וקבע כי מדיניותו של משרד הפנים – לפיה אין בעצם הורותו של זר לקטין שהוא אזרח ישראלי כדי להצדיק להעניק לו מעמד של תושב קבע – הינה מדיניות סבירה. עתירה בבקשה לקיים דיון נוסף נדחתה על-ידי השופט מצא.

אז ככה. בישראל של 2003, אם זוג מתגרש ואחד מן ההורים שאיננו יהודי טרם עבר את כל מסלול החתחתים של קבלת אזרחות – הוא חייב לעזוב את הארץ ולהיפרד מבתו. הילדה צריכה, בנוסף לטראומה שהיא עוברת עם גירושי הוריה, גם להיפרד מאביה. בתשובתו לעתירה אמר משרד הפנים, אגב, כי הוא מוכן להעניק לעותר אשרות ביקור "נדיבות", שיאפשרו לו לבקר את בתו מעת לעת. מאד התרשמתי. משרד הפנים שוכח שלא כולם קונים את כרטיסי הטיסה שלהם על-חשבון המדינה. ואם מחר יתחלף שר הפנים (או נכון יותר, הפקיד האחראי) והמדיניות תשתנה בהתאם? מי יכול וצריך לסמוך על "נדיבות לבו" של השלטון? מישהו שמע שם על הזכות לאי-התערבות בחיי המשפחה, שהיא חלק מן ההתחייבויות הבינלאומיות של ישראל? פסיקות רבות של בית המשפט האירופי לזכויות אדם מתחבטות בשאלה מה נחשב להתערבות שרירותית בחיי המשפחה, כדי לקבוע אם הזכות הזאת נפגעת כאשר לא מעניקים להורים אזרחות בגין ילדם, בנסיבות שונות.

על-פי החוק הישראלי יש לשר הפנים שיקול דעת בהפעלת סמכותו זאת. הוא לא מחויב לא לתת אזרחות. אז על מה מסתמכים השיקולים שלו? ולמה אמנוֹת שעליהן חתומה ישראל אינן חלק מהם?

ואני שואלת עוד: נניח שלא רוצים לתת לאותו אדם אזרחות ישראלית. למה, למען השם, אי אפשר לתת לו מעמד של תושב קבע? איך הקמנו לעצמנו מנגנון אכזרי כזה, שקורע אבות מבנותיהם הקטנות רק משום שאינם יהודים?* ואיך יתכן שעם למוד סבל, משהקים מדינה, שם על עצמו שופטים שמוכנים לאשר החלטות כאלו? איך?

(*) לו היה יהודי היה מקבל אזרחות בזכות עצמו, כמובן.

Read Full Post »