Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘דן מרידור’

העיתונות סוערת: דן מרידור לא נבחר לכהן בוועדה שתמליץ על היועמ"ש הבא.(*) מדובר בוועדה המורכבת מנציגי מערכת המשפט, הממשלה, הכנסת, האקדמיה ולשכת עורכי-הדין, שהקמתה היתה אחת מהמלצות ועדת שמגר לאחר פלופ בר-און.

לדן מרידור – מועמד ראוי ככל שיהיה – אין זכות מוקנית לכהן בוועדה הזאת. ואי-בחירתו איננה "פסילה" ולא פגיעה בשלטון החוק. לממשלה סמכות לבחור את נציגה לוועדה. היא לא בחרה באחד מראשי הפשע המאורגן, אלא במי שהיה שר משפטים. מדוע אסור לראש-הממשלה ולשרים האחרים לקבוע מי יהיה נציגם לוועדה (שיהיה רק אחד מחמישה חברים)? הממשלה לא בחרה עדיין ביועמ"ש, אבל היא בוחרת בנציגה לוועדה, ובדין.

הטענה כי "פסילת" מרידור היא "פגיעה חמורה בשלטון החוק", שהשמיע נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה (שמרידור נמנה על הסגל שלו…) היא זילוּת המושג 'שלטון החוק'. מוטב שהחרדים לשלטון החוק יעסקו באיומים הממשיים עליו.

(*) תיקון והבהרה: הממשלה תבחר ביועמ"ש הבא, מבין המועמדים שיומלצו לה ע"י הוועדה. תפקידה של זו הוא לבחון ולסנן מבין המועמדים (שחבריה, כמו גם רה"מ ושר המשפטים, רשאים להגיש) את המועמדים הראויים לתפקיד.

Read Full Post »