Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘האג’

האג ברשת

ביום שני הקרוב יתחילו הדיונים בבית-הדין הבינלאומי הקבוע לצדק בהאג (*) אודות גדר/חומת/מכשול ההפרדה. בית-הדין התבקש לתת חוות-דעת בנושא על-ידי העצרת הכללית של האו"ם.
הדיונים יועברו בשידור ישיר באינטרנט באתר של בית-הדין. על-פי ההודעה לעיתונות שהוא הוציא, יהיו אפילו שתי אפשרויות צפייה/האזנה: לבעלי חיבור מהיר ולבעלי חיבור איטי.

ארמון השלום בהאג. מקום מושבו של בית הדין.

והגרדיאן סיכם לפני ימים אחדים את השתלשלות העניינים שהביאה את המקרה לפני בית-הדין. כבר בפתיחה הוא לא מדייק, בקובעו שהמקרה מובא למשפט, שעה שכאמור מדובר בחוות-דעת משפטית (וזאת אחת הסיבות לכך שמדינות וגופים בינ"ל היו רשאים, על-פי תקנות בית-הדין, להציג את עמדתן לפניו גם בלי שהן צדדים למקרה). נכון שדה-יורה, עשויה החלטתו של בית-הדין להביא לנקיטת פעולה ע"י מועצת הביטחון, כפי שהיה במקרה של נמיביה בזמנו, אך אין מדובר במשפט או בפסק-דין. כל זאת אם בית-הדין יחליט בכלל שבסמכותו לדון. שו"ת עם הגרדיאן.

* לא לבלבל עם בית-הדין הפלילי הבינלאומי. האג יש רק אחת, אך בתי-דין בינלאומיים יש בה כמה (כולל הטריבונל ליוגוסלביה, בנוסף לשניים האלו).

Read Full Post »