Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘האנס קיילסן’

קומדיה בסולם מינורי מאת האנס קיילסון. מגרמנית: רחל בר-חיים. כאן ביתי, זכרונות. מגרמנית: דפנה עמית. כתר 2012, 207 עמ’

לנובלה השקטה והעמוקה של האנס קיילסון קומדיה בסולם מינורי, מוצמדת כאן הנובלה האוטוביוגרפית כאן ביתי וכן ראיון עם הסופר שהתקיים במלאת לו מאה שנים ופורסם לבקשתו כאחרית דבר לזכרונותיו.

אבל קומדיה בסולם מינורי היא העיקר. זהו סיפורם של זוג הולנדים המסתיר בביתם יהודי בזמן הכיבוש הגרמני של ארצם. סיפור רווי חמלה אנושית ופשטות, אך גם לא מקמץ באירוניה כשהיא נדרשת. כרוצה לומר לנו: זה אף זה הם החומרים של החיים. גם האקט ההירואי נהפך אצל קיילסון למה שבפשטות, מתבקש. הוא אולי מתחיל מפעולה פוליטית, אך עד מהרה מתבררות איכויותיו האנושיות דווקא. האדם הנוסף המצטרף לבית. עולם שלם. הנחבא מאחורי הדלתות נסתר מעין זר, מבקר ועוזרת, וחושש להתגלות. אך נסתר גם מבעלי הבית, וים ומרי. מה הללו יודעים על אורחם, המכונה ניקו? מה אנו הקוראים יודעים עליו? מה אנחנו יודעים על אחרים בכלל? גם כשהם, כביכול, קרובים כל כך? ודווקא אז? ומה אנחנו לא מגלים איש לרעהו כדי לשמור על משהו לעצמנו?

המשך…

Read Full Post »