Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הזכות לבריאות’

"השר"פ, אמרתי, הוא מוסד מושחת. הוא מפלה בין חולה לחולה, בין רפואה לרפואה, הוא יוצר קבוצה של רופאים מיליונרים שגוררת אחריה את כל האחרים". כך נחום ברנע לפרופ' שלמה מור-יוסף, לשעבר מנכ"ל הדסה, בראיון שהתפרסם בידיעות ביום ו' האחרון. ומור-יוסף משיב (משיב?):

המשך…

Read Full Post »

מתן הרשאה לרופאי המשפחה לרשום ריטלין גם ללא צורך רפואי הוא עניין שיש להתייחס אליו באופן חברתי רחב יותר. השאלות הקשורות לכך הן מהי בריאות ומהי תכלית הרפואה. בריאות לא מוגדרת רק כהיעדר מחלה אלא כרווחה כללית, גופנית ונפשית, של האדם. הזכות לבריאות מבחינה זאת היא מה שמכונה זכות בעלת סוף פתוח, שכן תמיד ניתן להיות יותר בריאים. חשבו, לעומת זאת, על הזכות לא להיעצר בשרירות. כאשר אדם מוחזק במעצר לא חוקי הזכות מתוחמת והסעד ברור: יש לשחררו ממעצר. אם תכלית הרפואה היא לשפר את בריאותנו, אז לא תמיד הגבולות ברורים.

המשך…

Read Full Post »