Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘העסקה לא חוקית’

החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה לא לפתוח בחקירה על תלונה נגד שופט מכהן בגין הכאה לכאורה של ילדיו – או לפחות השהיית ההחלטה במשך שלוש שנים – הניבה קריאות לוינשטיין להתפטר. דומה שהיה כאן איזה קש ששבר את גב הגמל. כמה נרפות אפשר לסבול מצד הגורם שהוא גם ממונה על אכיפת החוק במדינה. על פרשת השופט אעיר בסוף שתי הערות, אבל האמת היא שוינשטיין צריך ללכת הביתה מסיבה אחרת לגמרי.

המשך…

Read Full Post »