Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הפרטת בתי כלא’

היום יתקיים דיון בבית המשפט העליון בעתירה לבג"צ שהגישה החטיבה לזכויות אדם במכללה האקדמית למשפטים ברמת-גן עם גונדר בדימוס שלמה טויזר, נגד התיקון לפקודת בתי הסוהר, שמכוחו הוחלט על הפרטת בתי סוהר בישראל. את העתירה – הטוענת כי ההפרטה מנוגדת לחוק יסוד: הממשלה ולחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – אפשר לקרוא כאן.

אצלי באתר אפשר לקרוא את התקציר של נייר העמדה שכתבתי לרופאים לזכויות אדם: החטא ועונשו – הפרטת בתי כלא (עם דגש על ההשלכות על הזכות לבריאות). הגרסה המלאה כאן (פורמט pdf). ניתן גם לפנות לעמותה כדי לקבל עותק נייר שלו. אצטט רק את פסקת הסיום של נייר העמדה:

"הפרטת בתי כלא עולה בקנה אחד עם המגמה הכללית של הפרטת המשק בישראל בשנים האחרונות. היחידים שייצאו נשכרים מן המהלך הזה הם קומץ קבלנים ואנשי עסקים. לעומתם נפגעים קשות האינטרס הכללי של עשיית צדק, שהכליאה איננה מנותקת ממנו, ומדינת הרווחה ההולכת ומתפרקת מהאחריות והמחויבות המעטות שעוד נותרו לה כלפי אזרחיה. בחשבון הזה, כולנו מפסידים".

התחזית שלי היא שבית המשפט לא יקבל את הטענה כי יש לפסול את התיקון לחוק כלא-חוקתי. אבל ייתכן שהוא ידרוש מן המדינה ערבויות לכך שזכויות האסירים לא ייפגעו בתהליך זה ושיופעל הליך בקרה ופיקוח מחמיר יותר, מה שהיום לא מתקיים.
בהצלחה רבה לעו"ד אביב וסרמן, שמוביל את המאבק המשפטי בנושא.

Read Full Post »

בימים אלה פירסמה עמותת רופאים לזכויות אדם נייר עמדה שכתבתי עבורם, על הפרטת בתי-כלא (תחקיר: עינת גל). להלן התקציר של נייר העמדה, המופיע בתחילתו. ניתן לקרוא את המסמך המלא כאן או לפנות למשרדי העמותה על-מנת לקבלו בעותק נייר. המשך…

Read Full Post »