Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘התנחלויות’

פורסם בהארץ 22.9.04

פינוי היישובים מהשטחים הוגדר לאחרונה, בגילוי דעת של אנשי ימין, "פשע נגד האנושות". הפרופ' יצחק זמיר ("גילוי דעת מעודד הפקרות", הארץ, 19.9) צודק במסקנתו כי אין מדובר בפשע כזה, אך אינני סבורה כי יש לחפש את ההגדרה לו בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. לפי חוק זה, מעשה שהוא בגדר פשע כלפי האנושות נעשה רק בתקופת השלטון הנאצי בארץ עוינת. המושג "פשעים נגד האנושות" אמנם נולד במשפטים נגד הפושעים הנאצים, אך פשעים אלה אינם מתמצים במעשיהם, ולצערנו מאז מלחמת העולם השנייה הם שבו והתרחשו במקומות שונים בעולם. מדובר כיום בקטגוריה במשפט הבינלאומי, ובו יש לחפש את הגדרת המונח ופירושו.

הגדרה כזאת מוצעת באמנת רומא, המהווה את חוקת בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC). הסעיפים הרלוונטיים לענייננו הם סעיפים 7.1 ו-7.2. הראשון קובע כי "פשע נגד האנושות, למטרות האמנה הנוכחית, הוא כל אחת מהפעולות הבאות כאשר היא מבוצעת כחלק מהתקפה נרחבת או שיטתית על אוכלוסייה אזרחית, מתוך ידיעה כי מתקפה כזאת מתקיימת". מתוך 11 הפעולות שהסעיף מפרט, מבקשים מתנגדי הפינוי להיאחז בסעיף קטן ד': "גירוש או טרנספר כפוי של אוכלוסייה". סעיף 7.2 מפרט את יסודות העבירות לצורך הסעיף הקודם. והנה, סעיף קטן ד' קובע כדלקמן: "'גירוש או טרנספר כפוי של אוכלוסייה' משמעם עקירה כפויה של האנשים הנדונים על ידי גירוש או אמצעי כפייה אחרים מהשטח שבו הם נמצאים כחוק, ללא עילות המורשות במשפט הבינלאומי".

רשויות השלטון בישראל נקלעו לתסבוכת לא פשוטה, שכן הן מעולם לא הכירו באי חוקיות ההתנחלויות

סברו מתנגדי הפינוי כי מצאו אַלְיָה בדמותו של המשפט הבינלאומי להתגדר בה – והנה קוץ. שכן לפי אותו משפט בינלאומי עצמו, נוכחותם בשטח שממנו מבקשים לפנותם איננה חוקית כלל ועיקר. סעיף 49 לאמנת ז'נווה הרביעית אוסר על הכוח הכובש להעביר את אוכלוסייתו לשטח הכבוש. גם לולא היתה אמנת רומא קובעת במפורש כי גירוש או טרנספר כפוי הוא פשע נגד האנושות רק כאשר מדובר בשטח שבו נמצאים המגורשים כחוק, מובן כי המשפט הבינלאומי לא יכול לקבוע כ"פשע" או אפילו כ"עבירה" פעולה שנועדה לבטל מצב שהוא עצמו מגדיר כלא חוקי.

כאן מסתיים העניין לגבי מי שמכיר בתקפותו ובתחולתו של המשפט הבינלאומי. מובן שגם הוא וגם שלטון החוק בישראל פנימה מעולם לא היו נר לרגליהם של מנהיגי המתנחלים, וניסיונם להיאחז כעת בקטגוריות משפטיות המקובלות במשפט העמים מצטייר כנלעג. רשויות השלטון במדינת ישראל, לעומת זאת, נקלעות כאן לתסבוכת לא פשוטה, שכן הן מעולם לא הכירו באי חוקיותן של ההתנחלויות לפי המשפט הבינלאומי. גם בג"ץ סירב באופן שיטתי לקבוע שההתנחלויות נוגדות את המשפט הבינלאומי. לא יהיה זה מרחיק לכת לקבוע כי כיום ההתנחלויות הן אחת הסיבות העיקריות לסירובן של ממשלות ישראל להכיר בכך שאמנת ז'נווה הרביעית חלה בשטחים, אף שישראל היא צד לאמנה לאחר שהממשלה חתמה עליה ואישררה אותה. כיצד תוכל ישראל הרשמית להתנער מהאשמה שבביצוע טרנספר המגיע לכדי פשע נגד האנושות, אם לשיטתה מדובר בישיבה חוקית של אזרחים בשטח שממנו היא מבקשת כעת לפנותם? זוהי רק דוגמה אחת לקשיים שאליהם נקלעה ישראל בגין מדיניות ההתנחלות שלה בשטחים הכבושים, שהורתה עוול ואחריתה פשע.

מי שהרחיב את ההתייחסות המזלזלת "או"ם שמום" גם להוראות המשפט הבינלאומי ימצא, בפנותו להישען עליו, כי נקלע לדרך ללא מוצא. משפט זה הולך ומתבסס כמסד שאין לו תחליף במציאות הבינלאומית המודרנית, ומוטב לה לישראל שלא להוציא עצמה מכללו, גם אם המחיר כואב ועם כל האמפתיה למי שעומדים להיעקר מבתיהם.

לגרסה אנגלית של המאמר
כל המאמרים

Read Full Post »

רק לפני יומיים ראיתי את מירנדה מ'סקס והעיר' מדברת בצ'כית עם קארי, ואתמול נחתתי הישר אל העצומה החדשה הקובעת כי פינוי התנחלויות הוא פשע נגד האנושות.

אמנת רומא קובעת, בין היתר, מה נחשב לפשעים נגד האנושות לצורך שיפוט בבית הדין הפלילי הבינלאומי. אני שמחה להביא, כשירות לציבור המתנחלים, את הרשימה המלאה (סעיף 7.1 לאמנה):
"לצורך האמנה הנוכחית, פשע נגד האנושות משמעו כל אחת מהפעולות הבאות כאשר היא מבוצעת כחלק ממתקפה נרחבת ושיטתית המופנית כלפי אוכלוסייה אזרחית, מתוך ידיעה:
א) רצח.
ב) השמדה.
ג) שיעבוד.
ד) גירוש או טרנספר כפוי של אוכלוסייה.
ה) מאסר או שלילה חמורה אחרת של חירות גופנית תוך הפרה של כללים יסודיים של המשפט הבינלאומי.
ו) עינויים.
ז) אונס, עבדות מינית, זנות כפויה, הריון כפוי, עיקור כפוי, או כל צורה אחרת של אלימות מינית בחומרה דומה.
ח) רדיפה של קבוצה מזוהה על בסיס פוליטי, גזעי, לאומי, אתני, תרבותי, דתי או מיני כפי שמוגדר בפסקה 3, או כל בסיס אחר המוכר באופן אוניברסלי כבלתי-מורשה במשפט הבינלאומי, הקשור לכל פעולה שאליה מתייחסים בפסקה זו או לפשע שנמצא בסמכות שיפוטו של בית הדין.
ט) העלמה כפויה של אנשים.
י) פשע האפרטהייד.
י"א) פעולות לא-אנושיות אחרות בעלות אופי דומה הגורמות במכוון לסבל קשה או לפגיעה חמורה בגוף או בבריאות הגופנית או הנפשית."

לא מצאתי ברשימה הזאת פינוי אוכלוסייה אזרחית ממקום מושבה הלא-חוקי על-פי הדין הבינ"ל בחזרה אל גבולות מדינתה, תוך מתן פיצויים. לא, ברצינות: למרות הניסיון הפאתטי להיאחז בסעיף ד', פינוי שכזה איננו בגדר פשע נגד האנושות ולא יכול להיחשב לכזה. אין זה אומר שפעולה כזאת לא מעוררת בעיות, בעיקר לגבי דור שני ושלישי של מתנחלים. כתבתי על זה כאן. אבל אלו שהלכו בעצמם להתנחל ידעו היטב שישיבתם בשטחים היא זמנית, וכי מעמדם של ישוביהם ייקבע בהסכמים. בית המשפט העליון קבע זאת כבר בבג"ץ בית-אל.

Read Full Post »

למי אני לא סולחת

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי…

אף פעם לא האמנתי בלסלוח לכולם על הכול. אפילו שזה עושה אנרגיות שליליות. נראה לי שיש מעשים שאין להם כפרה.

למי אני לא סולחת באופן אישי זה באמת לא מעניין. למי שאני לא סולחת באופן לאומי, זה למתנחלים. ולממשלות שבהתחלה השאירו אותם ואחר-כך שלחו אותם, הקימו להם ישובים תוך שהם עושקים את אדמות הפלסטינים, סללו להם כבישים עוקפים, נקיי-פלסטינים, החילו חוק אחד עליהם וחוק אחר על הפלסטינים (וגם את החוק הזה לא אכפו עליהם), ודרדרו את כולנו לתהום שמי יודע אם אי פעם נוכל לעלות ממנה חזרה.

אני לא סולחת להם על שהם מחזיקים את המדינה בגרון, ומנתבים אותה על-פי סדר העדיפויות שלהם. על זה שהגדר נבנית עכשיו בתוואי שכולו עבורם, במקום בתוואי גבולות 67, והכיבוש אין רואים את סופו. על סכומי העתק שנשפכו על בניית ההתנחלויות ופיתוחן במקום להשקיע בחינוך, בריאות ורווחה. על המשיחיות, הסהרוריות, האלימות והרצחנות של "אתה בחרתנו". על מדינת האדונים והעבדים.

אני לא סולחת להם על שבגללם ד' החליף את הכיפה לכיפה שחורה (ומישהו אחר הוריד אותה לגמרי), כדי לא להיות מזוהה ברחוב עם גזלנים. שבגללם אנשים מתביישים לפעמים שהם יהודים.

אני לא סולחת להם על שהם מורידים לטמיון את החזון הציוני של מדינה ליהודים, שגם שומרת על שוויון אזרחי ומכבדת את זכויות האדם של כל אזרחיה. אני לא סולחת להם על שהם מביאים אותנו לחורבן הבית השלישי, למדינת אפרטהייד, לפתחו של אסון לאומי, לסופה של הריבונות היהודית.

ואני לא סולחת לעצמי, ולכולנו, על שהנחנו לזה לקרות. ועדיין מניחים.

עוד בנושא: לצדק אין אחים

Read Full Post »

הכנסת דנה אחה"צ במאחזים לא מורשים

אל תאמר(י): "מאחזים לא-חוקיים". כל ההתנחלויות אינן חוקיות על-פי המשפט הבינלאומי.
אמר(י): מאחזים לא-מורשים, או מאחזים לא-מאושרים, בהתייחסך אל אותן התנחלויות שגם ממשלת ישראל לא אישרה את הקמתן.

Read Full Post »

« Newer Posts