Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ז'וסטין’

ז'וסטין או ייסוריה של המידה הטובה מאת ד.א.פ.סאד. מצרפתית: מיכה פרנקל, אחרית דבר: ואב רינון, הוצאת בבל, 248 עמ'

פורסם במעריב, 17.9.1999

כמו פרשני הספורט, שבמשך שנים ניחמו אותנו על ההישגים הדלים של ספורטאי ישראל באולימפיאדה באומרם ש"העיקר ההשתתפות", כך אפשר לומר על הספר שלפנינו, שעצם יציאתו בעברית היא הישג. מעבר לשאלות נוקבות בדבר ערכו האסתטי והפילוסופי, שעוד יישאלו כאן, 'ז'וסטין' הוא ספר שצריך להיות על המדף העברי, ויפה עשתה הוצאת 'בבל' שזיכתה אותנו לא רק בתרגום שלו, אלא גם באחרית דבר, שזורה אור על היבטים חשובים בחייו ובכתיבתו של המרקיז דה-סאד.

במידה רבה 'ז'וסטין' הוא אנטי-תזה למחזה המוסר של ימי הביניים, ותגובה ישירה ל'פאמלה, או המידה הטובה ושכרה' מאת סמיואל ריצ'רדסון, אחת היצירות הבולטות של המאה ה-18. מטרתו של סאד, שאותה הוא מנסח במפורש בפתיחת הספר, היא להציג את ניצחון המידה הרעה, שהיא דרך הטבע, ואת תבוסת המידה הטובה, שאיננה אלא מוסכמה חברתית שיש לנתץ. לפנינו, איפוא, הניגוד הקלאסי בין טבע לתרבות, שהעמידו כבר היוונים, בלבוש מחודש:

תרבות אשר ערערה על עקרונות הטבע, לא נטלה ממנו את כל זכויותיו. מלכתחילה נבראנו – יצורים חזקים ויצורים חלשים – בכוונה שהחלשים יהיו משועבדים תמיד לחזקים (עמ' 188). המשך…

Read Full Post »