Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘זנות’

זנות

כמו כמעט כל דבר בזמן האחרון, גם את זה קראתי בהמשכים. לכן רק עכשיו סיימתי לקרוא (תודה לרכבת ישראל) והגעתי לכתוב על נייר העמדה זנות: לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי, שכתבו סטודנטים לתארים מתקדמים במשפטים* באוניברסיטת חיפה, בהנחייתה של פרופ' שולמית אלמוג. הנייר אוחז שני חלקים. הראשון, כפתיחה, הוא מבוא תיאורטי שכתבה פרופ' אלמוג. השני, מציג חמש נקודות מבט משפטיות בניסיון להתמודד עם העולה מתופעת הזנות והקלון החברתי הנלווה אליה. המשך…

Read Full Post »