Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חוקה’

שמעון פרס רוצה להיות מ"מ ראש הממשלה. לשם כך צריך לתקן את חוק יסוד: הממשלה. חוקי היסוד בישראל הם החוקה שלה, שעל-פי החלטת הררי נחקקת פרקים פרקים. חוק יסוד: הממשלה שייך לחלק המטריאלי של החוקה, המסדיר את פעולתן של רשויות השלטון. חוקה מטריאלית יש לכל מדינה, גם כאלו ללא חוקה פורמלית כתובה. אני חולקת על זאב סגל שכותב היום בהארץ כי ההוראה בנוגע למ"מ ראש הממשלה שייכת להוראות החוק שהן "בעלות משמעות טכנית שנעדרות כל חשיבות חוקתית". שינויו של חוק יסוד כל אימת שאיננו מתאים לאינטרס פוליטי זה או אחר אינו עולה בקנה אחד עם תכליתה של חוקה, גם לא עם החלק המטריאלי שבה. מספר ממלאי המקום של ראש הממשלה אכן איננו קדוש, אבל חוקה לא נועדה להגן על ערכים קדושים אלא על ערכים אחרים.

בשביל זה יש תחתית

במאמרו "שלטון הרוב וזכויות הפרט", מספר ג'ון אלסטר שתומס ג'פרסון שאל את ג'ורג' וושינגטון מדוע כּוֹנְנָה ועידת פילדלפיה (שבה גובשה הצעת החוקה האמריקנית) סנאט. וושינגטון השיב בשאלה: "'מדוע אתה מוזג את הקפה אל התחתית?' 'כדי לצנן אותו', השיב ג'פרסון. 'ואנו מוזגים את החקיקה אל תוך התחתית הסנאטוריאלית כדי לקרר אותה', אמר וושינגטון".
אלסטר מפרט, בין השאר, כיצד חוקה אמורה לעכב את רצון הרוב לשנות את החוק. מנגנון אחד הוא הפיכת התהליך של תיקון החוקה לאיטי מאד וצורך זמן, "כך שהרצונות האימפולסיביים יכולים להצטנן ולהשיב על כנה את התבונה (או האינטרס)". מנגנון שני הוא השגת רוב מיוחס לשינוי החוקה, או למצער, הכרזת סעיפים כבלתי-ניתנים לתיקון. על העיכוב בזמן הוא מצטט את ג'ון פ. סטוקטון:

"חוקות הן שלשלאות שבאמצעותם כובלים עצמם בני-האדם ברגעי השפיות שלהם כדי שלא ימותו מידו המתאבדת של טירופם".

ומוסיף כי "זהו האינטרס הישיר של הרוב להימנע מקבלת החלטות נמהרות תחת השפעת תשוקתו."

חוק יסוד: הממשלה כבר שונה כמה פעמים בגלל קונסטלציות פוליטיות. בכך עושה המחוקק הישראלי את החוקה שבידיו לחוּכָא ואִטְלוּלָא. שלטון החוק לא יוצא נשכר. מִלה טובה מגיעה ליו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט מיכאל איתן, שמסרב לאשר בהליך חפוז את התיקון לחוק. אם זה עניין כל-כך טכני ותפקיד כה חסר סמכויות, כמו שאומרים בעבודה, מדוע מתעקש עליו פרס עד כדי כך שמדינת ישראל צריכה לשנות את חוקתה לכבודו?
אה, ומִלה אישית לשמעון פרס: דייייייייי!

Read Full Post »

באופן מסורתי מתנגדות המפלגות הדתיות לחוקה משני טעמים עקרוניים: ראשית, חוקה כבר קיימת, לדידם, הלא היא התורה, ולא תיתכן חוקה עליונה עליה. שנית, חוקה חייבת לעגן את הזכות לשוויון, ושוויון בין יהודים ללא-יהודים או בין נשים לגברים איננו בדיוק מעמודי התווך של הדת היהודית (והדת בכלל). עיון בידיעה לגבי הצעת החוקה המתגבשת במכון לדמוקרטיה ("חוקה בהסכמה"), מלמד כי באופן לא מפתיע ולא חדש שוב מוותרים על זכויות הנשים בדרך לפשרה הנכספת.

המשמעותי מבין הנושאים שיהיו "חסיני חוקה" על-פי ההצעה הוא החוק הקובע את סמכויות בתי הדין הדתיים בענייני נישואין וגירושין ומעמד אישי. השני הוא חקיקה הקשורה להצטרפות לדת, השתייכות אליה או פרישה ממנה, המשליכה על מעמדם של זרמים לא-אורתודוקסיים ביהדות. שני הסעיפים האחרים – צביון יהודי של השבת בפרהסיה ושמירת כשרות במוסדות ממלכתיים – אינם כרוכים בפגיעה בזכויות אדם אינידווידואליות, בהינתן שתורשה תחבורה ציבורית בשבת, על-פי ההצעה.

ההצעה להעביר חוקה שתותיר על כנם את חוקי המעמד האישי הקיימים איננה חדשה. בזמנו הציע ח"כ דדי צוקר את 'חוק יסוד: זכויות האדם' במתכונת זאת, עד שהתקפל עקב הביקורת החריפה שזכה לה במפלגתו. כל כמה שנים מבקש מישהו אחר לרשום את ההישג הציבורי של חוקה על שמו ובדרך לשלם את האתנן של זכויות הנשים. ההיתממות הרגילה המתרצת זאת היא כי ממילא זה קיים. לא יהיה שינוי לרעה. אך לא רק שלחוקה יש גם ערך חינוכי-הצהרתי ולא רק משפטי; גם שינויה לאחר מעשה יהיה קשה הרבה יותר. אין שום משמעות ל"ויתור" של נציגי החרדים על כך ששוויון יהיה חלק ממגילת זכויות שתעוגן בחוקה, כאשר לא יוּתרו נישואים בין יהודים ללא-יהודים וכאשר מותירים על תִלו חוק המסמיך מוסדות שאינם נוהגים באשה בשוויון. הדין הדתי המחייב מוסדות אלו מקים משפחה על-פי מבנה פטריארכלי, ותפיסת הזכויות והחובות של בני הזוג לפי דין זה איננה עולה בקנה אחד עם עיקרון השוויון.

ענייני המעמד האישי מסוּרים במדינת ישראל על-פי חוק לבתי הדין של העדה הדתית – המילֵט העות'מני. 12 עדות דתיות מוכרות בישראל. כל אדם נולד אל תוך עדה ומשׁוּרתה ישחרר רק המוות. מי ששייך לעדה לא מוכרת – לא יכול להינשא; נישואים בין-דתיים – אינם אפשריים; ומי שאינו דתי – מחויב להינשא ולהתגרש בטקס דתי. בכך מתוספת לפגיעה בשוויון פגיעה בחופש מדת, שהוא חלק מחופש הדת. לגבי יהודים חוּזק השיוך הדתי בחוק מיוחד: חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג-1953. הוסיפו למרקחת שלעיל, אם כן, הגבלות על הכושר המוחלט להינשא – כמו עגונות, 'ממזרים' ו'ספק יהודים', והגבלות על הכושר היחסי להינשא – כמו נישואי כהן וגרושה, זקוקת חליצה ('יבמה'), אשה שנאסרה ל'בעל ול'בועל', וכיוצא באלו איסורים.

מדינת ישראל יודעת היטב כי בכך נפגעת הזכות המוכרת להינשא ולהקים משפחה שהיא מחויבת להבטיח ללא אפליה. כאשר אישררה את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות ב-1991, היא צירפה (על-פי הנוהל המתיר זאת) הסתייגות שעל-פיה "תוך התייחסות לסעיף 23 של האמנה, וכל סעיף אחר שלה שייתכן כי ההסתייגות הנוכחית נוגעת לו, ענייני מעמד אישי כפופים בישראל לדין הדתי של הצדדים הנוגעים בדבר. במידה וחוק כזה אינו עולה בקנה אחד עם התחייבויותיה לפי האמנה, ישראל שומרת לעצמה את הזכות להחיל את החוק".

נראה כי כינון חוקה ראויה בישראל של היום הוא בלתי אפשרי. חוקה כזאת תהיה תוצאה של קונסטלציה פוליטית ומאבקי כוח בין אינטרסים מפלגתיים וסקטוריאליים; זאת בניגוד להיגיון העומד בבסיסה של מגילת זכויות, שהוא להבטיח את זכויותיהם של כולם, גם של חסרי הכוח. יתכן שהמועד היחיד שבו אפשר היה לכונן לישראל חוקה ראויה הוחמץ עם הקמת המדינה. במצב הקיים, עדיפה פסיקת בג"ץ ברוח מגילת העצמאות – בכל הקשור לזכויות האדם – על פני חוקה פגומה שתשמש כמסמך-העל של המדינה.

ולהבדיל:
מגילת הזכויות של החוקה האמריקאית
מגילת הזכויות והחירויות הקנדית
מגילת הזכויות של חוקת דרום-אפריקה
חוק היסוד הגרמני

Read Full Post »