Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חוק הנכבה’

הדיון במה שמכונה “חוק הנכבה” מבורך. ניתן להתנגד, לתמוך, להביע עמדה מעורבת ומורכבת. העיקר שתהיה מנומקת. אבל כמעט בכל מה שקראתי או שמעתי בנושא מייחסים הכותבים או הדוברים לחוק דברים שאין בו. כאילו בנו להם דחליל ואז הם נלחמים בו. מה חשובות העובדות? העיקר שאפשר להתלהם.
אז כשירות לציבור – אף כי מי שהעובדות עדיין חשובות להם הם ציבור מצומצם מאוד – הרי לשון החוק. מדובר בתיקון לחוק יסודות התקציב. והפסקה הרלוונטית:

המשך…

Read Full Post »