Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חוק ומשפט’

התפרסם בקפטן אינטרנט, 29.12.1998

שנת 1998 התאפיינה במאבק גובר על אופייה של הרשת. כעת כבר ברור שהרשת לא תישאר המרחב הפתוח, החופשי לחלוטין, הדמוקרטי והמבוזר שאולי פעם חלמו כי הוא אפשרי. הסכנה מופיעה משני כיוונים: מהממשלות, ומהתאגידים העסקיים הגדולים. אלא שהתמונה מורכבת יותר מכפי שהיא נראית במבט ראשון. נגד חלק מהסכנות שמציבות החברות אפשר להתגונן רק באמצעות חקיקה, שתגביל את כוחן. ואילו הפיקוח הממשלתי מביא אתו סכנות משלו, מגמות שגם הן לא בדיוק לטובת תושבי הרשת. הממשלות הרי רוצות לשלוט עליה כמו על כל דבר. המאבק הזה, בין החולמים על האינטרנט כמרחב פתוח ודמוקרטי, שמשנה את יחסי הכוח ומאפשר לכל אחד לקבל ולהעביר מידע באופן חופשי, לבין הניסיון לכוון אותו מבחוץ, על-ידי אינטרסים פוליטיים או כלכליים, איפיין את השנה שחלפה. הגשמת חזון אנרכיסטי, ככל הנראה, האינטרנט כבר לא יהיה. אבל אפשר לצפות בביטחון שהמאבק הזה יימשך, ילבש פנים חדשות ויתפרש על חזיתות נוספות, גם בשנה הבאה. והתחזית הזו מלהיבה, בסך-הכל. אנחנו נמצאים רק בתחילת העידן המקוון, ועדיין יכולים לעצב אותו, לקחת חלק בניסוח כלליו, או להתמרד נגד כל כלל שמנסים לכפות עלינו. הנה 10 נקודות ציון שאפשר לסמן בשנה שעברה כדי לאפיין את המאבק הזה.  המשך…

Read Full Post »

אי-ציות ודמוקרטיה. עורך: יהושע וינשטיין, מבוא: יורם חזוני, הוצאת שלם, 232 עמ', 59 שקלים

פורסם בהארץ ספרים, 24.3.1999

לקובץ המסות שלפנינו, מתברר כבר ממבט ראשון, אמירה גלויה ואמירה מובלעת. על-פניו, מובא לקוראים הישראלים מקבץ חיבורים בנושא של אי-ציות אזרחי, המלווה את המחשבה הפוליטית מראשיתה. על כריכת הספר תמונתו המפורסמת של מרטין לותר קינג לצד מכתבתו, שמעליה תלויה תמונת המהאטמה גנדי. וכבר יש לברך על המינוח העברי "אי-ציות" (אזרחי, נוסיף) למושג Civil disobedience. למרות שאישית אני מעדיפה את המונח "סירוב אזרחי", הרי "אי-ציות" עדיף על התרגום הרשלני ל"מרי אזרחי", שרווח בעבר. המשך…

Read Full Post »

« Newer Posts