Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חוק’

יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים המצוין היום, ה-25 בנובמבר, מדגיש עד כמה אנו רחוקות מביטחון בפני פגיעה. ועד כמה נשים ממשיכות להיתפס כמי שיש להטיל ספק בטענותיהן, כלא אמינות, כמי שמנסות להפליל גברים על לא עוול בכפם או לסגור איתם חשבונות אחרים מתוך שיקולים זרים. ואילו המעשים עצמם, גם כשמודים בהם, לא נתפסים כחמורים.

לא פחות מכך, עד כמה לכל פגיעה פיזית בגופנו מתוספת הפגיעה של הפיכתו למאבק בין ימין לשמאל, שבו כל צד מנגח את האחר כאילו זאת תחרות מי לוקח – המטרידים “שלנו” או “שלכם”. בכך מוסטת תשומת הלב מהמעשים עצמם. בכך משכיחים שנשים נפגעות תמיד, מכל הצדדים. מימין ומשמאל. בכך מה שנשכח הוא גופנו עצמו; כבודנו האנושי; אנחנו הנשים, החשובות כקליפת השום. 

האופן שבו הגוף הנשי נהפך ללא יותר מזירת התגוששות בין ימין לשמאל הוא רק עוד דרך מתוחכמת של דיכוי נשים. מטא-דיכוי. בכך מתבצעת בהן פגיעה כפולה: קודם הן מוטרדות או מותקפות, אחר-כך נאבקים מעל גופן את המלחמות החשובות "באמת". האופן שבו צדדים פוליטיים מנכסים לעצמם את הפגיעה בנשים ומנסים לגזור קופון פוליטי על גופן של נשים מטריד לא פחות מההטרדה המקורית.

ברוכים הבאים לגוף הנשי המנוכס. תמיד לטובת משהו חשוב ממנו.

המשך…

Read Full Post »

הרצאה בכנס של איגוד האינטרנט הישראלי

כותרת המושב נועדה לפתוח דיון בשאלה כיצד יש להתמודד עם התופעה של התנהגות מצדם של מי שבמקרים רבים אינם כלל ילדים, כמובן, אם כי חלקם מוסיפים לדרוש מן החברה סוג של מורטוריום – פריסת חובות – הנהוג בדרך-כלל כלפי ילדים במהלך התבגרותם. אבל הרשת כבר התבגרה וגם היחס אל התופעות האלה כבר אמור להתגבש. הרצאתי נועדה לבחון את קריאת התגר המושמעת לעיתים, שלפיה האינטרנט הוא כביכול Sui generis (סוג בפני עצמו), ולכן החוק איננו מתאים לו. אבדוק את הסוגייה הזאת תוך בחינה של שלוש שאלות עיקריות:
1. האם יש להחיל את החוק ברשת?
2. כיצד אפשר לאכוף את החוק ברשת? האם החוק הוא מערכת הכללים המתאימה לרשת?
3. מהם המאפיינים הייחודיים של הרשת שיש להתחשב בהם בעת החלת כללים וחוקים? את השאלה האחרונה אבחן תוך הדגמת הסוגייה בשני סוגים של "עבירות ביטוי" . המשך…

Read Full Post »