Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חנה ארנדט’

הסרט ‘חנה ארנדט’ מתרכז בפרק אחד בחייה של הפילוסופית והתאורטיקנית היהודיה-גרמניה, הקשור למשפט אייכמן שאותו סיקרה עבור הניו-יורקר ב-1961 וכשנתיים מאוחר יותר היה לספר ‘אייכמן בירושלים’. על הספר כתבתי בזמנו בהקשר אחר

המשך…

Read Full Post »

בהרצאה מעניינת מאוד שנשא מייקל איגנטייף באוניברסיטת ליידן שבהולנד, ‘אומץ אזרחי והדמיון המוסרי’ (PDF), הוא חוזר במקום מסוים על רעיון שכתב אודותיו כבר במאמר קודם, בהתבסס על אבחנתה של חנה ארנדט. כאן הוא אומר:

כאשר האזרחות שוב לא הוכחה כחזקה דיה כדי להגן על היהודים, האם האנושיות הפשוטה תפסה את מקומה? בכמה מקרים, רחמים, חמלה ואמפתיה הובילו לפעולות הצלה. לרוע המזל היה זה החריג, לא הכלל. כאשר היהודים הופשטו מאזרחות, גורשו מקהילות, כאשר נכפה עליהם לשאת את הטלאי הצהוב, כאשר יכולים היו לפנות רק לחמלה מאחיהם בני האדם, היה זה מאוחר מדי. יהודים ברחבי אירופה גילו את האמת המרה שבמילותיה של חנה ארנדט, שנכתבו ב-1948: “נראה כי אדם שאינו אלא אדם איבד את עצם האיכויות שאיפשרו לאנשים אחרים להתייחס אליו כאל אחיהם”.

המשך…

Read Full Post »

המאבק לקיים דקת דומיה לזכר נרצחי אולימפיאדת מינכן בטקס הפתיחה של אולימפיאדת לונדון – המתקיימת בדיוק 40 שנים לאחר הטבח – נכשל.

יש המגינים על הסירוב להיענות לדרישה מטעמים מקצועיים-ענייניים: טקס הפתיחה אמור לשדר חגיגיות ואינו המקום לתזכורות עגומות. מה לנו שנערבב שמחה ביגון. כאילו אין בכל רגע ורגע בחיינו עירוב כזה. זרימה תמידית ומשתנית. כאילו ניתן, וראוי, להפריד שמחה מצער, אושר מכאב. כאילו בטקסים שאנו עורכים אין עירוב כזה. לא צריך לתרגל מדיטציה בודהיסטית כדי להבין זאת. יהודים יודעים זאת היטב כשבטקס הכלולות הם שוברים כוס, או כשבבית חדש הם מותירים פינה אחת לא מטויחת, לזכר חורבן הבית.

המשך…

Read Full Post »

משפט אייכמן עמד בעיצומו בשנה שבה נולדתי. ספרו של חיים גורי מול תא הזכוכית, במהדורתו המקורית, עדיין מונח על מדף הספרים שלי, ירושה משפחתית. גורי סיקר את המשפט ל"למרחב", העיתון עליו גדלתי בבית של אחדות העבודה. 37 שנים לקח למו"ל עברי להרהיב עוז ולהוציא תרגום לספרה של חנה ארנדט, שסיקרה את המשפט באותם ימים עבור הניו-יורקר. אייכמן בירושלים איננו ספרה החשוב ביותר, אם כי הראשון שמתורגם לעברית, אבל לבטח הוא זה שהוציא לה את השם הרע ביותר בין היהודים. לחלוטין שלא בצדק, גם אם הצדק שמחפשים בו הוא צדק ליהודים, לא צדק אוניוורסלי. המשך…

Read Full Post »