Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חקירות’

הנושא ב(אי)חקירה

הגרדיאן בכתבה ארוכה על משפחות בריטיות ואמריקאיות שנאבקות לכך שמות יקיריהם בידי הצבא הישראלי ייחקר כהלכה. כל ארבע המשפחות מנהלות חקירה משלהן לאחר שאיבדו כל אמון ברשויות הישראליות, שסחבו וטייחו.

בכך אין כמובן כל חדש. ברוב-רובם של מקרי ההרג שקורבנותיהם פלסטינים לא נפתחת כלל חקירה, גם כאשר על-פניו אין מדובר בארוע לחימתי ונהרגים בו ילדים רכים. ההבדל היחיד הוא שכאן מדובר באזרחי חוץ שמשפחותיהם יכולות לעשות רעש בעיתונות הזרה וללחוץ על ממשלותיהן.

היעדר חקירה מצד הרשויות הישראליות מגיע לכלל impunity – פטור מעונש – מונח שמתייחס בהקשר של זכויות האדם לאי-נשיאה באחריות על פגיעות בזכויות אדם שבוצעו על-ידי נציגי המדינה או למתן מחילה עליהן. זאת להבדיל מ-immunity שהיא חסינות (הניתנת מראש).

בקרוב אפרסם סקירה מקיפה של נושא הפטור מעונש במשפט הבינלאומי.

Read Full Post »

היענות

היועץ המשפטי לממשלה נענה לדרישת ארגון 'עדאלה' לחקור את נסיבות מותו של עציר בתא-המעצר בקרית מלאכי, ב-17 באוגוסט.

רגע, לא חוקרים את נסיבות מותו של כל עציר שמת במעצר? זה לא בפרוטוקול? הרי למדינה אחריות מלאה על כל מי שהיא מכניסה למעצר וחובה כבדה יותר, בשל כך, להגן על זכויותיו. אם נגרם לו נזק – גם אם הוא מתאבד – זה באחריותה והיא בוודאי חייבת לחקור זאת. אין סיבה לחכות לפנייתו של ארגון לזכויות-אדם. פשוט צריך לעשות את זה.

פניית עדאלה ליועמ"ש (ההודעה השנייה ב"אוגוסט")

Read Full Post »

« Newer Posts