Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘טרור’

ניתן לאפיין טרור כהרחבת יעדיו של מאבק לאוכלוסייה אזרחית והשלטת אימה כדי להשיג מטרות פוליטיות ואסטרטגיות, ששיטתה העיקרית היא רצח אקראי של אזרחים.[1] בהקשר הישראלי-הפלסטיני, מדובר במאבק צבאי מזוין המופנה ללא הבחנה כלפי אזרחי האויב. מהו מעמדו המוסרי של הטרור, והאם הוא יכול להיות מוצדק? המשך…

Read Full Post »

אחת הבעיות הסבוכות בתיאוריה ובפרקטיקה של זכויות-אדם, היא מתי מותר להגביל זכויות-אדם כאשר הן מתנגשות עם זכויות של אחרים או עם אינטרסים חברתיים יסודיים. הבעיה מחריפה במיוחד בשעת חירום ועוד יותר בעת מאבק נגד טרור, או אז אנו ניצבים מול השאלה כיצד לאזן בין אינטרסים לגיטימיים של ביטחון לבין חירויות יסוד.

כרזה לכבוד 50 שנה להכרזה האוניוורסלית לזכויות האדם

המשפט הבינלאומי הנוהג לא ערוך להתמודד עם המצב הזה, שכן הוא מתייחס למצב הקלאסי שבו מדינות בעלות צבא סדיר נלחמות זו בזו, לא למצב שבו אנו נמצאים כיום. יש טעם רב בטענה שבשל כך חייב לבוא שינוי גם בו וגם בתיאוריה של הגנה על זכויות-האדם.

בינתיים, האו"ם לא עושה את זה אלא מוציא מסמך שדן בשאלה איך מגינים על זכויות-אדם שעה שמגיבים לטרור, בדמות הפניה לעקרונות הקיימים ולאוסף פסיקות והחלטות רלוונטיות של גופים שיפוטיים וכמו-שיפוטיים, אזוריים ובינלאומיים. המסמך נועד לסייע לביסוס של אסטרטגיות מאבק בטרור תוך כיבוד זכויות-אדם. ניתן להוריד אותו בקישור המצורף. ראו הוזהרתם: מדובר בכ-100 עמודים…

Read Full Post »

« Newer Posts