Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘יום האשה הבינלאומי’

היום עדכנתי את פינת אות מיס פיגי. תוך שאני מסמנת לי כבר זוכה לשבוע שלאחר מכן. כלומר, אם לא יצוץ משהו חדש. יש לי יום יום. אבל בינתיים התוודעתי לעוד מועמד שפשוט קשה לוותר עליו.

יש לי יום יום האשה. מכיוון שזה היום, הנה פינת אות מיספיגי מורחבת. לא משהו חריג במיוחד במציאות. רק תאריך שמצדיק הרחבה. הזוכה של היום, קדימון לזוכה של שבוע הבא (שהרי אולי יידחק על ידי מועמד חדש), וזוכה מיוחד.

המשך…

Read Full Post »

התפרסם כפוסט אורח בסלונה במסגרת הפרוייקט ליום האשה הבינ”ל, ‘רואות ורוד’

אני לא רואה ורוד. אני רואה סגול. סגול הוא הצבע הפמיניסטי: זהו הגוון המתקבל מעירוב הכחול והאדום, הצבעים המוקצים באופן מסורתי לגבר ולאשה, בהתאמה. כשמדובר בתינוקות, ורוד ותכלת. ורוד הוא הניגוד לשחור כשמדובר במשקפיים שדרכם מביטים, אבל הניגוד לתכלת כשמדובר במגדר. ואני רוצה התבוננות חדשה. פריזמה סגולה.

המשך…

Read Full Post »