Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘יוסף טרקל’

מפגשים טיפוליים עם חיות מחמד מאת אודין קיוזאק. מאנגלית: אלה רבינוביץ', מבוא למהדורה העברית: פרופ' יוסף טרקל, אוניברסיטת תל-אביב, 258 עמ'

פורסם במעריב, 8.9.2000

משהו רגוע, מלטף ונעים, זורם אלינו מדפי הספר הזה. ניסיון לתת דין-וחשבון על מקורה וטיבה של התחושה הזאת מביא למסקנה כי היא משקפת, במידת מה, את החוויה הצְפוּנה בקשר עם חיות מחמד. אהבה ללא תנאי וקבלה ללא שיפוט, שמעתירות עלינו חיות המחמד שלנו, הן שתיים מן התכונות שמונה אודין קיוזאק בקשר איתן, שהופך אותו לאטרקטיבי בכלל, וליעיל ככלי טיפולי בפרט. ארבעה מרכיבים עיקריים של הברית בין בני-אדם לבעלי-חיים הם ביטחון, אינטימיות, קִרבה וקביעות. הטיפול בעזרתם הוא דיסציפלינה חדשה יחסית, ו'מפגשים טיפוליים עם חיות מחמד' תורם לה בהיותו ספר קריא מאד, אך בו-בזמן מבוסס מדעית. המשך…

Read Full Post »