Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘יעקב גנות’

השיפור של דיכטר / האתרוג של זיילר? / הכבוד של פלדמן / והמִלה של ליבאי

השיפור של דיכטר

מינויו של יעקב גנות למפכ"ל המשטרה מחדד את ההבדל בין חוק לאתיקה. גנות זוכה מקבלת שוחד והאשמות נוספות. כשהמדינה ערערה על כך לבית המשפט העליון נדחה הערעור ברוב דעות של שניים מול אחד. אך לאישור הזיכוי התלוו אמירות קשות על ההיבטים האתיים-המשמעתיים של התנהגותו. גנות יצא זכאי במשפטו, אבל מינויו איננו ראוי. בפראפרזה על אמירה ידועה (המיוחסת לכמה פוליטיקאים מיתולוגיים): אי אפשר היה למצוא במערכת אחד שלא זוּכּה?   המשך…

Read Full Post »