Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘יצחק לאור’

ששש… אל תפריעו

ששש…. אל תפריעו.

כאן כותבים שירה. כאן מבקרים ספרים.
כאן מדווחים כל שבוע בלהט על עוולות הכיבוש.
כאן מייצרים את תרבות הנגד.
כאן נושאים בגאון את הדעות הנכונות. האמיצות. השוחות נגד הזרם. הרדיקליות.
כאן תומכים בהפרדה באוטובוסים בשם "רב תרבותיות".

אז מה אכפת מהנשים? ומה אכפת מה עושים להן?
הרי אנחנו בעלי העמדות הנכונות. אנחנו ההומאניסטים. אנחנו הנאורים. אנחנו מנפנפים בזכויות האדם. ואין שום סתירה בין זה לבין למעוך אתכן. להשפיל אתכן. לנצל אתכן. ואז, בעיקר, להשתיק אתכן.

כי אתן השמן על גלגלי המהפכה שלנו. או אולי הקפה. הנושאים "שלכן" תמיד אחרונים בתור. בינתיים דעו את מקומכן (לא בכנסת. בכל אופן לא ברשימות שלנו).

ששש… אל תפריעו. כאן יוצרים את קשר השתיקה.

עדכון 18.2: חזיתי את הנולד?

Read Full Post »

« Newer Posts