Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘לפני שאשרף’

לפני שאשרף מאת גאוטה הייוול. מנורווגית: דנה כספי. מודן, 2013, 297 עמ'.

בקיץ 1978 משתוללת שורת שריפות בכפר שלו בנורווגיה. המוציאות אותו משלוותו. שריפות הנגרמות, כך מתברר, מידו המכוונת של פירומן. מתברר לקוראים הרבה למדי לפני שמתברר לתושבי הכפר, כמו גם זהותו של אותו פירומן. הגילוי אינו גורע דבר מחווית הקריאה ש'לפני שאשרף' מעניק לנו. אם לחשוב על בלש, המתח עובר מהמישור שבו השאלה היא מיהו הפושע למישור שבו השאלה היא מתי ואיך יגלו זאת הדמויות האחרות, כשהקורא והמספר שותפים לדבר ידיעה. הגילוי המוקדם לא גורע אפילו מהאיכות המרתקת של הקריאה. הייוול יודע מתי בדיוק ללחוץ על מתג הסופרים, רגע לפני שהספר יאיים להלאות בהשתלשלות העניינים שהוא מגולל.

המשך…

Read Full Post »