Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מאחזים’

הכנסת דנה אחה"צ במאחזים לא מורשים

אל תאמר(י): "מאחזים לא-חוקיים". כל ההתנחלויות אינן חוקיות על-פי המשפט הבינלאומי.
אמר(י): מאחזים לא-מורשים, או מאחזים לא-מאושרים, בהתייחסך אל אותן התנחלויות שגם ממשלת ישראל לא אישרה את הקמתן.

Read Full Post »