Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מאיר ויזלטיר’

הדם שעוד יישפך

מאיר ויזלטיר כתב, ב'סונטה נגד המדובבים את הדם השפוך': "אל תעזו לומר שדמי מספק הוכחה לצדקת טעותכם".

כמה הרוגים בפיגוע הממשמש ובא היו חותמים על זה?

הלב מתפלץ מרוב טמטום.

Read Full Post »