Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מדינות אויב’

הצעת חוק חדשה, שאומצה ע"י ועדת השרים לענייני חקיקה ועברה בקריאה טרומית, מבקשת לשלול אזרחות בין השאר ממי שביקר במדינת אויב.
יש לציין, קודם כל, דווקא את ה"סוכריה" שבהצעה: העברת הסמכות לשלול אזרחות משר הפנים, המחזיק כיום על-פי חוק בסמכות מינהלית כזאת (סעיף 11ב לחוק האזרחות) אל בית המשפט. גם מי שסבורים שהסנקציה של שלילת אזרחות צריכה להישאר כאפשרות בספר החוקים, מתנגדים לכך שסמכות השלילה היא מינהלית ותומכים להעברתה לרשות שיפוטית. נסיונות כאלו נעשו בעבר ללא הצלחה. (ואם אינני טועה, באחד מגלגוליו של החוק בעבר היא גם היתה בידי בית המשפט). סמכות מינהלית בידי שר תמיד פותחת פתח לשיקולים פוליטיים, גם אם החלטותיו נתונות לביקורת שיפוטית במקרה שמערערים עליהן. המשך…

Read Full Post »