Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מירנדה’

וגם: ערוץ 10 כסוכן מדיח וכך קוברים השותלים.

הפירות הם כמובן פירות עץ המורעל, הדוקטרינה המשפטית האמריקנית הפוסלת ראיות שהושגו שלא כדין. עוד טרם נקבעה ההלכה בישראל של פסלות ראיה כנ"ל, אף כי במתכונת מצומצמת מזאת האמריקנית (ראו כאן), נקבע כלל זה בשלוש הוראות חוק ספציפיות. אחת מהן, והיא המעניינת אותנו כאן, בחוק הגנת הפרטיות. סעיף 32 לחוק זה קובע: "חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות יהיה פסול לשמש ראיה בבית משפט, ללא הסכמת הנפגע, זולת אם בית המשפט התיר מטעמים שיירשמו להשתמש בחומר, או אם היו לפוגע, שהיה צד להליך, הגנה או פטור לפי חוק זה".

מדוע מעניינת אותנו הוראת חוק זאת דווקא עכשיו? בשל המקרה שהערעור בעניינו הוגש לבית המשפט העליון, שאמור להכריע מתי מותר לחפש על גופו של אדם. חיפוש כזה בוצע בידי שלושה שוטרים חמושים על אזרח והניב סכין, וכתב אישום על החזקתה. בית משפט השלום זיכה את הנאשם וקבע שהסכין שביקשה המשטרה להציג בבית המשפט הושגה תוך פגיעה בפרטיות וחריגה מסמכות של השוטרים המחפשים, שפעלו ללא צו. בית המשפט המחוזי הפך את ההחלטה במידה מסוימת וקבע שגם אם החיפוש לא היה חוקי (הוא לא הכריע בסוגייה), יש לקבל את הסכין כראיה, שכן הפגיעה בפרטיות הנאשם היתה פעוטה לעומת חומרת העבירה של החזקת סכין. הנקודה המעניינת בדיווח היא כי "בית המשפט המחוזי יצא מנקודת הנחה כי [הנאשם] מכיר את החוק וידע דווקא שלשוטרים אין סמכות לבצע את החיפוש והסכמתו באה על רקע אותה ידיעה". כלומר, שצריך היה אדם סביר לדעת שלמשטרה אין סמכות לבצע על גופו חיפוש ללא צו בית משפט, ולכן החיפוש כשר משנתן הסכמתו לחיפוש. על החלטה זאת מערער, ובדין, סגן הסנגורית הציבורית ד"ר יואב ספיר, האומר: "ברור שלא מדובר כאן בהסכמה אמיתית, אלא בניצול החולשה של האזרח, שאיננו מודע לזכויותיו."

עכשיו שאלו את עצמכם מה הייתם עושים במקום אותו אזרח ששלושה שוטרים חמושים, אחרי שדרשו ממנו להזדהות והצליבו את המידע עם המאגר המשטרתי, מבקשים לערוך עליו חיפוש. אני מודה, לבושתי, שכאדם די מודע לזכויותיו, וקצת מכיר את החוק, ספק אם הייתי יודעת שלמשטרה אין סמכות לכך. (לעומת חיפוש בביתי, שלא הייתי מרשה לאיש לבצע ללא צו). כנראה שאני לא "אדם סביר".

נקודה חשובה נוספת היא מה פשר "הסכמה" במקרה זה ובכלל. יש להתייחס להסכמות שונות בזהירות ובחשד, שכן האמת ניתנת להיאמר שאנו מוקפים במקרים שבהם ניתנת "הסכמה" כביכול, שאיננה הסכמה של ממש. לעיתים היא שלא מדעת, לעיתים היא מתוך עמדת חולשה שאיננה יכולה להקים הסכמה של ממש.

עוד בנושא:
פירות אסורים
הלכת מירנדה

ערוץ 10 כסוכן מדיח

בזמנו כתבתי רשימה על מחזה המוסר של ערוץ 10. בין השאר כתבתי אז:
"ובכן, מה מטריד כאן, בהצגה הזאת? נתחיל בכך שזאת הצגה. ההופכת את כל הצופים למציצנים בעל כורחם במה שנראה כמעט כמו סרט סנאף. לאורך דקות אחדות החשוד איננו יודע שהוא מצולם בעוד אנחנו נעים באי-נוחות על כסאנו (אם עוד לא העברנו ערוץ).
השאלות המשפטיות גרידא בהקשר הזה פחות מעסיקות אותי. לכאורה יש לפנינו חשד סביר לניסיון לעבור עבירה, שיתכן שמקים עילת מעצר. אחת הבעיות הקשות העולות כאן היא מה שמכונה agent provocateur, כלומר שידול לדבר עבירה. הקושי בטקטיקה זאת נוגע ליכולת להפריד בין עבירה שהיתה מתבצעת ללא התערבות לבין מה מתרחש בעקבות ההתערבות החיצונית ובגללה. כלומר, הגורם הלוכד נעשה כה מעורב בביצוע העבירה עצמה, עד כי לא ברור איזה חלק של האחריות מוטל עליו. הבעייתיות מתגברת כשאין מדובר בחשוד מסוים שמנסים לתפוס אותו על-ידי שימוש באסטרטגיה הזאת אלא ב"השלכת חכה" כללית. מה גם שמעורבת בכך התחזות. אמת, גם שוטרים מתחזים לעיתים כדי לבצע את תפקידם. וכאן אני מגיעה ללב העניין: הבעיה הכי קשה של כל ההפקה הזאת של ערוץ 10 הוא שיתוף הפעולה של משטרת ישראל; שנהפכת מזרועה של הרשות המבצעת, גוף שתפקידו אכיפת החוק, לסטטיסטית בהפקה של ערוץ מסחרי. הקטע שבו מתברר שהשוטרים ממתינים כל העת מאחורי הדלת עד שדב ("הי נפתלי") גילהר יסיים לסחוט את הדיווידנדים התקשורתיים מהלימון המבאיש הזה – ממחיש יותר מכול את טשטוש הגבולות המוסרי שבו לקתה משטרת ישראל בתפקיד שנטלה על עצמה במחזה המוסר. עוד מעט יתברר שכולנו בכלל ב'מופע של טרומן' וכל המדינה הזאת היא רק סדרת ריאליטי. ונעבור לפרסומות."
היום מתפרסם כי בית המשפט זיכה את אחד הנאשמים מאשמת ניסיון למעשה מגונה וניסיון להטרדה מינית, לאחר שקבע כי הודח לעבירה על-ידי ערוץ 10. כלומר, ערוץ 10 פעל כסוכן מדיח (agent provocateur).

כך קוברים השותלים

בעניין אחר, אבל לט"ו בשבט זה בכל זאת מתקשר: ערן וולקובסקי תמיד מצוין, והיום במיוחד בקריקטורה שלו בהארץ.

Read Full Post »

מכיוון שהתמצית שלהלן נתאחרה בפרסומה, למרות שנכתבה מיד לאחר הפסיקה, החלטתי לדחותה עוד קצת ולפרסמה היום, 13 ביוני 2006, במלאת 40 שנה להלכת מירנדה. ראו הערה והפניה בסוף הרשימה.

בית המשפט העליון קבע הלכה חשובה בדבר פסלות ראיה בפלילים שהושגה שלא כדין. המקרה שהובא כערעור לפני בית המשפט נגע לקבילותה של הודאה בשימוש בסמים שהושגה מבלי שהחשוד יוּדע בדבר זכותו להיוועץ עם עורך דין. את פסק הדין כתבה השופטת דורית בייניש. עד כה נקבע הכלל הזה רק בשלוש הוראות חוק ספציפיות: בסעיף 13 לחוק האזנת סתר, בסעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות ובסעיף 12 לפקודת הראיות. כלל הפסלות הקבוע בסעיף האחרון מורה לפסול קבילותה של הודאת נאשם אם נמסרה שלא באופן חופשי ומרצון, ואחת השאלות הנדונות בפסק-הדין היא האם לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הודאה הנגבית ללא יידוע כנ"ל יכולה להתפרש ככזו שניתנה באופן חופשי ומרצון. מסקנתו היא כי מחדל כזה לא יוביל בהכרח לפסילת הודאה על-פי סעיף 12; אך גם כאשר היא אינה נפסלת, הוא עשויה לפגום במשקלה הראייתי.

בית המשפט צמצם אמנם את ההלכה שקבע בדבר פסלות ראיה, לכלל דוקטרינה יחסית שבה יש לבית המשפט שיקול דעת בשאלת קבילותן של ראיות שהושגו שלא כדין, כדי ליצור את האיזון הנאות בין זכויות הפרט לבין התגוננות בפני הפשע. הנחת המוצא של הדוקטרינה שאומצה היא "זו הנוהגת עימנו מאז ומתמיד, ולפיה ראיה שהיא רלוונטית – קבילה במשפט. עם זאת, לבית-המשפט מסור שיקול-דעת לפסול קבילותה של ראיה בפלילים, אם הוא נוכח לדעת כי הראיה הושגה שלא כדין וכי קבלתה במשפט תיצור פגיעה מהותית בזכותו של הנאשם להליך פלילי הוגן החורגת מגדריה של פסקת ההגבלה". ההלכה שקבע בית המשפט תחול על כל נאשם שעניינו תלוי ועומד בבית המשפט, על-פי הנסיבות הרלבנטיות.

על הדוקטרינה האמריקנית של פירות העץ המורעל – השונה מזו שאומצה בבית המשפט הישראלי – ראו הלכת מירנדה.

Read Full Post »

שני דברים קרו ב-13 ביוני. הראשון הוא שנולדתי בו. השני (לא באותה שנה) – בית המשפט העליון האמריקני נתן את פסיקתו ב'פרשת מירנדה'. מאז אתם רואים בסדרות המשטרה בטלוויזיה את השוטר שאומר: "הקראתי לו [לחשוד] את זכויותיו". מהי מירנדה?

מירנדה בנוסח המוכר לנו:
1. יש לך הזכות לשמור על שתיקה.
2. כל מה שתאמר/י עלול לשמש נגדך בבית המשפט.
3. יש לך זכות לעורך-דין שיהיה נוכח כעת ובכל חקירה בעתיד.
4. אם אינך יכול/ה להרשות לעצמך עורך-דין, את/ה רשאי/ת שימונה לך כזה חינם אין כסף.

שלושה חודשים לפני שניתנה הפסיקה, נעצר ארנסטו מירנדה בחשד שגנב 8,000 דולר מסניף בנק בפניקס, אריזונה. במהלך החקירה בת השעתיים, שבה לא הוצע לו עורך-דין, הודה מירנדה לא רק בגניבה אלא גם באונס שבוצע 11 ימים קודם לכן. הוא נשפט ונידון לעשרים שנות מאסר. ערעור הביא את המקרה קודם לבית המשפט העליון של אריזונה ואחר-כך לבית המשפט העליון האמריקני. ב-13 ביוני 1966 הפך זה את החלטת בית המשפט קמא, העניק למירנדה משפט חוזר שבו ההודאה שלו לא תתקבל כראיה, וביסס את זכויות מירנדה של נאשמים, שצומחות כולן מן הזכות הבסיסית שלא להפליל את עצמם. הבסיס החוקתי לזכות זו הוא התיקון החמישי לחוקה, שבית המשפט קבע כי הוא חל מרגע שאדם נעצר במשטרה.
תמציתן של זכויות מירנדה היא כי חובה ליידע חשודים בזכויותיהם החוקתיות קודם לחקירה במשטרה. והנפקות היא כי התביעה במשפט איננה יכולה להשתמש בהודאה של החשוד שניתנה בעת היותו במעצר, אלא אם מוכח כי המשטרה פעלה על-פי ביטחונות המספקים הגנה בפני הפללה עצמית של החשוד. במובן מסוים זהו היבט של הדוקטרינה המשפטית האמריקנית של "פירות העץ המורעל", הקובעת כי לא ניתן להשתמש בבית המשפט בראיות שהושגו שלא כדין (למשל, תוך שימוש בהאזנת סתר לא חוקית), גם אם בעזרתן נחשף פשע חמור.

זכויות מירנדה, אליבא דבית המשפט האמריקני, כוללות את זכותו של החשוד להיות מיודע באופן ברור בדבר זכות השתיקה שלו, בליווי הסבר כי כל מה שיאמר עלול לשמש כנגדו בבית המשפט; בדבר הזכות לנוכחות עו"ד בזמן החקירה, וכי אם אינו יכול להרשות זאת לעצמו – ימנו לו עו"ד כזה חינם אין כסף. בשנת 2000 ביסס בית המשפט העליון האמריקני את הלכת מירנדה ככלל חוקתי התקף גם בבתי משפט פדרליים.

מירנדה עצמו, אגב, הורשע גם במשפט החוזר שלו, ישב בכלא ושוחרר לאחר 11 שנים. ב-1976 הוא נדקר למוות בתגרה. החשוד שנעצר בחר בזכות השתיקה ושוחרר לאחר מכן.

הפסיקה: (Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966
האישור מחדש: Charles Dickerson v. United States
המקור לסיפור של מירנדה, שאלות ותשובות וקישורים נוספים

Read Full Post »