Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מסע’

לא לישון לעולם מאת וילם פרדריק הרמנס. מהולנדית: רן הכהן. מחברות לספרות 2011, 282 עמ'

אלפרד איסנדורף, סטודנט הולנדי לגיאולוגיה, יוצא למסע מחקר בפינמרק שבצפון נורווגיה. מטרתו הרשמית של המסע לחשוף שרידי מטאוריטים ולכתוב על כך את עבודת הדוקטור שלו. מטרתו העמוקה – ללכת בעקבות אביו, ביולוג שנהרג במסע מחקר טרם מלאו לו שבע; "לנקום את מותו"; לזכות בהצטיינות בדוקטורט, בהכרה ובתהילת עולם מדעית. ברמה שמתחת לפני השטח, אפוא, היעד הוא שחזור. זה מה שעושים גיאולוגים, מבחינה מסוימת. אבל כאן מדובר ברובד הפסיכולוגי. שאף הוא חושף שכבה מתחת לשכבה. חזרה על משהו שלא הושלם בהצלחה מתוך מגמה להשלימו ובה בעת לתקנו. זהו, אם כך, ניסיון של פיצוי.

לפנינו סיפור מסע. וסיפור חניכה. אולי מודע לעצמו יתר על המידה מכדי להיות האחרון, אך ברמת העומק (שוב), מתברר אכן ככזה. פרדוקסלית אולי, כפי שעוד נלמד. מדובר, אגב, בלא פחות מיצירת מופת.

המשך…

Read Full Post »