Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מפלגות’

מכיוון שיום האשה הבינ"ל חל השנה 20 ימים לפני מערכת הבחירות בארץ, היה זה אך מתבקש לבדוק את האתרים של מפלגות שונות, כדי לראות מי מהן מואילה להתייחס לנושא. היחידות שעושות כן באתרי האינטרנט שלהן הן קדימה וחד"ש. האחרונה באופן בולט ביותר, אולי כי ה-8 במרץ קשור באופן מקורי גם לסוציאליזם, לא רק לזכויות נשים. זה לא מקהה את עוקץ חסרונה של אשה במקום ריאלי בחד"ש. על עקרונות לא מספיק לדבר, כדאי גם להגשים אותם. בעיקר כשזה תלוי במפלגה עצמה, והיא איננה יכולה להאשים בכך את הבוחרים, את הכיבוש ואת מי לא. מרוב שהיה חשוב שיהיה יהודי במקום שלישי (זאת הרי רשימה ערבית-יהודית), אולי שכחו שם שיהודי יכול להיות גם יהודיה. זה היתרון של נשים: הן למעלה מ-50% מהאוכלוסייה, ובאופן שחוצה את כל הקבוצות החברתיות. ייצוג נשים איננו בא במקום ייצוג של אחרים.

זה לא אומר שמפלגות אחרות אינן מתייחסות לנושא הנשים. רובן עושות כן במצען. אבל יום האשה הבינ"ל יכול היה למנף ולהדגיש את המסר, ולפחות באתרי האינטרנט שלהן – דממה. מכיוון שאינני בארץ, אינני יודעת אם ניתן לכך ביטוי בכלי תקשורת אחרים. באתר מרצ מקשים מאד על המבקשים למצוא משהו בנושא: אם נכנסים לדף החדשות המלא שלהם, מפנים שם באיזה שהוא מקום לאתר עדכונים לקראת הבחירות, ובו מופיעה ידיעה קטנה על ארוע של פורום הנשים לכבוד יום האשה. ומדובר במפלגה שהיא צאצאתה של רצ, להזכירכם, שבה זכויות נשים (וזכויות אדם בכלל) היו אחד מהנושאים המרכזיים.

לא שהייתי בוחרת במפלגה על-פי מה שהיא מציגה באתר האינטרנט שלה ב-8 במרץ. גם לא די במה שכתוב במצעה. חשוב ככל שיהיה, מצע קשה להגשים כשאת לא בשלטון, וגם שם מרובות הפשרות מחמת הגועליציה. מה עושה המפלגה בפועל? – זה מה שהייתי בודקת. לא רק עד כמה היא נאה דורשת אלא עד כמה היא נאה מקיימת, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. זה כולל מיקום של נשים במקומות ריאליים ברשימה, ייצוג נאות שלהן בכל גוף ופורום פנימי, ומחויבות אמיתית של כל נבחריה – נשים כגברים – לנושא הזה. זאת לא פינת נשים, זאת סוגייה חברתית כללית. וחשובה.

והערת אגב לא קשורה, מכיוון שבדקתי לא מעט אתרי מפלגות: מה זה הסרטונים האלו שקופצים בפרצוף, בפול ווליום, אם ביקשנו או לא? תרגיעו.

Read Full Post »