Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מצור’

המשט הצליח

מטרתו של המשט המפורסם היתה לפרוץ את המצור על עזה.
המטרה הושגה. המצור הוסר
.

כך, בהחלטה כמעט מעכשיו לעכשיו; בעקבות משט אחד, תשעה הרוגים ומשבר דיפלומטי מבחינת מעמדה של ישראל בעולם. והכול עובר בדממה ציבורית בישראל.

 מה המסקנה?  אולי שדי בפעולה צבאית כושלת מבחינת תוצאותיה כדי שישראל תיסוג מאסטרטגיה שדבקה בה בשלוש השנים האחרונות, מאז השתלט החמאס על רצועת עזה.

אני רק שאלה

אבל הרבה יותר מעניינת, וחשובה, היא השאלה שמשום מה לא נשאלת. ועליה חייבת ממשלת ישראל תשובה קודם כל לאזרחיה: מה טעם היה במצור (האזרחי) על עזה, אם הממשלה החליטה להסירו בקלות רבה כזאת? האם לפתע פתאום הוא כבר לא נחוץ? ואם כך – אולי לא היה נחוץ גם קודם? 

Read Full Post »