Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מקרוב’

מקרוב, גיליון מס' 4. עורכים: נסים קלדרון וגדי טאוב, המכללה האקדמית ספיר והקיבוץ המאוחד, 188 עמ'

פורסם במעריב, 23.3.2001

המחסור בכתבי-עת, שישמשו במה לדיון מפרה ויספקו לכותבים צעירים מצע בטוח לכתיבה, הוא אחת הסיבות לכך שהזירה הספרותית והתרבותית בישראל שוממת למדי. 'מקרוב' בא למלא לא רק את החלל הזה. בהיותו מוגדר ככתב-עת לספרות ולחברה, לעורכיו יש חזון חברתי לא פחות מספרותי: טיפוח ערכי הסוציאל-דמוקרטיה ומאבק בלתי נלאה בפוסט-מודרניזם. כבר כותרתו אומרת לנו, כי כאן נסתכל על הדברים מקרוב, לא מרחוק, לא מתוך הפריזמה של הנייטרליות האוניברסלית, אלא מתוך מעורבות במקום ובזמן הקונקרטיים. דווקא מזווית זו חסר, לטעמי, פתיח של העורכים לגיליון הנוכחי. המשך…

Read Full Post »